Általásnos szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A GATE SHOP s.r.o. társaság.

I. Fogalom meghatározások

A jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében értendők:

 1.    „Eladó“ a GATESHOP s.r.o., társaság, Textilná 6037/23 Ružomberok 034 01 székhellyel, Statisztikai számjel: 53957393, bejegyezve a Žilina Kerületi Bírósága által vezetett cégnyilvántartásban, Sro szakasz, betétszám: 77910/L, e-mailes elérhetőség: info.hu@gate.shop., kapcsolat-ingyenes ügyfélszolgálati vonal 0680 889 889. Az adásvételi szerződés megkötésekor és teljesítésekor a jelen feltételek mellett az eladó üzleti tevékenysége keretében jár el;

2.  „Vásárló“  aki vásárlási szerződést kíván kötni az Eladóval, vagy adásvételi szerződést köt az Eladóval a weboldalon keresztül  www.gate.shop;

3.  „Fogyasztó“  Az a Vásárló, aki az Eladóval történő adásvételi szerződés megkötésekor és teljesítésekor nem jár el hivatásának, üzleti tevékenységének vagy egyéb üzleti tevékenységének gyakorlása során.

4.  „Regisztrált felhasználó“  olyan személy, aki regisztrál a webáruházban az online regisztrációhoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételére;

5.  „Szerződő felek“ Eladó és Vásárló;

6.  „Szerződés“  az Eladó és a Vásárló között a weboldalon megkötött adásvételi szerződés  www.gate.shop;

7.  „Webáruház“  egy domain alatt működő üzlet  www.gate.shop. A webáruházat nem 18 év alatti, korlátozottan cselekvőképességű és nem azon személyek számára tervezték, akik nem Fogyasztók.

II. Bevezető rendelkezések

1. Ezen Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak az Eladó által a webáruházban használt távközlési eszközöket kínáló árukra vonatkozó szerződések megkötésére, és az így megkötött szerződés szerves részét képezik.

2. Amennyiben az Eladó és a Vásárló közötti írásbeli Szerződés nem tartalmazza vagy a törvény másként nem rendelkezik, ezek a feltételek az Eladó és a Vásárló közötti minden kapcsolatra vonatkoznak. A Szerződő Felek a Szerződéskötést a 593/2008 / EK rendelet 6. cikke 2. rendelkezésének megfelelően kötik meg úgy, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek által nem szabályozott kérdésekre a Szlovák Köztársaság törvényei és egyéb általánosan kötelező erejű jogszabályai az irányadók. (továbbá csak „Alkalmazandó jog“). Abban az esetben, ha a Vásárló Fogyasztó, és ezen Általános Szerződési Feltételek és az alkalmazandó törvény alapján bizonyos jogait és kötelezettségeit azon ország joga szabályozza, ahol lakóhelye van, a törvény eltérően szabályozza, amely a Vásárló számára kedvezőbb.

3. Az Eladó ezúton tájékoztatja a Vevőt és a Szerződés megkötésével a Vevő tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy az Eladó nem köt Szerződést vállalkozókkal, akik jogi személyek és vállalkozókkal, akik természetes személyek. A Vevő a Szerződés megkötésével megerősíti, hogy ezt a Szerződést nem vállalkozóként jogi vagy természetes személyként köti meg, és ezért nem jogosult számla kiállítását követelni az Eladótól, még akkor sem, ha a Vevő a megrendelésében azonosító számot vagy a Vevő üzleti tevékenységével kapcsolatos egyéb információkat tüntet fel.

III. Az áru

1. A Webáruház webes felülete információkat tartalmaz az Eladó árucikkeiről, beleértve annak főbb jellemzőit, az árát, a fizetési lehetőségeit, szállítási lehetőségeit és egy adott tételhez kapcsolódó egyéb információkat.

2. Az áruk vételárat a Webáruházban feltüntetik, beleértve az ÁFA-t és az összes kapcsolódó díjat. Az áruk beszerzési ára mindaddig érvényes, amíg az áruk szerepelnek a Webáruházban.

3. Ha a weboldalon az árunál kétféle ár van, amelyek közül az egyiket áthúzzák, az áthúzott összeg csak informatív jellegű, és a vételár az alacsonyabb, nem áthúzott összeg.

4. A webáruházban felsorolt árukkal kapcsolatos összes információ, pl. az áruk leírása, azok különlegessége, fényképei stb. az az információ, amely az eladónak a közzétételkor rendelkezésre áll, és az áruk valójában valamilyen módon különbözhetnek ezen információtól, például attól függően, hogy a Vásárló milyen módon lép e a webáruházba. Az eladó fenntartja a jogot, hogy kisebb módosításokat végezzen az áru megnevezésben annak érdekében, hogy a leírást a valósághoz igazítsák.

5. A Webáruházban feltüntetett áruk kínálata időben és mennyiségben korlátozott, ahogyan azt a Webáruházban szereplő árukra külön meghatározzák, vagy az Eladó marketingakcióiban.

6. Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy korlátozza az egy adott vásárlónál az adott tétel vásárlásának maximális számát, hogy minden vásárló számára tisztességes vásárlási lehetőséget biztosítson.. 

IV. A Szerződéskötést megelőző információk és a Szerződés megkötésének eljárása

1. A szerződés megkötése előtt az Eladó köteles a következő információkat közölni a Fogyasztóval

  1.1. a lehetséges fizetési módokat a VI. cikk sorolja fel, valamint az áruk kézbesítésének módját ezen feltételek V. cikke határozza meg,

  1.2. csak az ezen feltételek III. cikkében meghatározott korlátozások vonatkoznak az áruk szállítására,

  1.3. a szállítási költségek összegét ezen Általános Szerződési Feltételek V. cikke határozza meg,

  1.4. a garancia és a hibás teljesítésből származó jogok részleteit, valamint e jogok gyakorlásának egyéb feltételeit ezen Általános Szerződési Feltételek VIII. cikke határozza meg,

  1.5. A Szerződés nem határozatlan időre jön létre, és tárgya nem ismételt teljesítés,

   1.6. A fogyasztó nem köteles előleget vagy hasonló összeget fizetni a szerződés megkötése előtt; Ez nem érinti a Vásárló azon lehetőségét, hogy online kártyával fizesse a vételárat és a szállítási költségeket ezen Általános Szerződési Feltételek Vl.cikke alapján,

  1.7. a távközlési eszközök használatának költségeit, amelyeken keresztül a szerződést megkötik, teljes egészében a Vásárlót terheli, amelynek összege a távközlési szolgáltató feltételeitől függ, amelyeket a Vásárló a szerződés megkötésekor használ. Az Eladó nem számít fel külön díjat a távközlés eszközének használatáért,

  1.8. Az elállási jog felhasználásáról az elállási űrlapról ezen Általános Szerződési Feltételek Vll. cikkében van bővebb információ,

  1.9. elállás esetén a fogyasztó viseli az áruk ezen Általános Szerződési Feltételek VII. cikkben említett visszaküldésének költségeit,

  1.10. A Fogyasztó a panasz bíróságon kívüli rendezéséhez a következő címen keresztül veheti fel a kapcsolatot az Eladóval  info.hu@gate.shop, továbbá panaszt nyújthat be az eladó panaszával szemben a felügyeleti vagy állami felügyeleti hatóságnál, amely a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet, a Žilinai régió SOI Felügyelőségén található, Predmestská 71, 011 79 Žilina címen, és a személyes adatok védelmével foglalkozó Személyes Adatvédelmi Hivatalnál, melynek székhelye: Hraničná 4826/12, Bratislava 820 07,

  1.11. Az Eladót nem kötelezi semmilyen magatartási kódex a Fogyasztóval vagy a Regisztrált Felhasználóval szemben.

2. Ezeket a feltételek magyar nyelven vannak megírva. Az Eladó és a Vásárló közötti szerződést magyar nyelven kötik meg.

3. A Webáruházon keresztül történő megrendeléssel a Vásárló vállalja, hogy a szerződést távolról megköti a távközlés eszközeivel.

4. A szerződés megkötéséhez vezető technikai lépések a következők: 

  4.1. Miután megadta a Webáruház címet a böngészőben, a Vásárlónak megjelenik a kínálat, és a Vásárlónak lehetősége van konkrét áruk kiválasztására.;

  4.2. Miután a Vásárló kiválasztott egy adott árut az Eladó ajánlatából, megjelennek az adott termékkel kapcsolatos részletes információk;

  4.3. A Vásárló kiválasztja a szükséges mennyiséget, és behelyezi az elektronikus kosárba a „Kosárba” gombra kattintva vagy az „Gyors vásárlás” gombra kattintva helyezze az árut az elektronikus bevásárlókosárba, amire az előző bekezdésben szereplő eljárás nem vonatkozik. Az elektronikus bevásárlókosár a Vásárló számára a bevásárló kosár gombjára kattintva bármikor hozzáférhető a vásárláskor;

  4.4. Ezt követően a Vásárló a "Belépés a kosárba" gombra kattintva megtekintheti az e-kosár tartalmát, vagy folytathatja a webáruház tartalmának böngészését.;

  4.5. Miután rákattintott a kosár megjelenítésére szolgáló gombra, a „Betekintés a kosárba” gomb áttekintést nyújt a vevőnek a kiválasztott áruról, amelyek az elektronikus kosárba helyezett minden tétel tartalmazza a kiválasztott mennyiséget, a becsült szállítási időt, az áruk árát, valamint a teljes árat, amely az áru árából és a szállítási költségből tevődik össze. A Vásárlónak lehetősége van arra, hogy ellenőrizze a megrendelés tartalmát, és ha valamelyik terméket meg akarja változtatni vagy eltávolítani, akkor a "Vissza a boltba" gomb segítségével visszatérhet a webáruházba. Ebben a lépésben a Vásárló dönthet úgy is, hogy regisztrált Felhasználóként vásárol, vagy új Felhasználóként regisztrálhat a webáruházban;

  4.6. Ha a Vásárló egyetért a megrendelés tartalmával, kitölti nevét és vezetéknevét, kézbesítési címét, telefonszámát és e-mail címét. A Vásárló köteles a csillaggal megjelölt adatokat kitölteni ezen az űrlapon. Az adatok kitöltése nélkül megrendelést nem lehet elküldeni. Ezenkívül a Vásárló kiválasztja a fizetés módját online hitelkártyával vagy utánvéttel. Ugyanakkor a Vásárló a megfelelő négyzet bejelölésével megerősíti, hogy elolvasta a Szerződési feltételeket, a „Szerződési Feltételekre” linkre kattintva, beleértve a 1. cikkben említett szerződéskötési értesítést, és dönt, hogy beleegyezik-e az üzleti üzenetek küldésére az e-mail címére;

  4.7. Ha a Vásárló nem kéri a megrendelésben megadott adatok további változtatását, kattintson a "Fizetés" gombra. A „Megrendelés fizetési kötelezettséggel” kiegészíti a megrendelési folyamatot, tudva, hogy a megrendelés magában foglalja a megrendelt áruk és a szállítási költségek megfizetésének kötelezettségét. Az Eladó úgy véli, hogy a Vásárló által szolgáltatott információk hiánytalanok és pontosak;

  4.8. A megrendelés benyújtása után a Vásárlót automatikusan átirányítják az online fizetési kapu weboldalára;

  4.9. Az Eladó és a Vásárló közötti szerződést abban a pillanatban kötik meg, amikor a Vásárló megrendelését az Eladó megerősíti.

5. Abban az esetben, ha a Vásárló megjegyzést vagy kérést ír a megrendelésébe, az ilyen megjegyzés vagy kérés nem válik a szerződés részévé, és annak tartalma nem kötelező jellegű az Eladó számára.

6. Az Eladó a szerződés megkötését követően azonnal megküldi a Vásárlónak a vásárlást igazoló bizonylatot és a szerződés megkötésének megerősítését. Az eladó ezen üzleti feltételei a szerződés megkötésének megerősítésének szerves részét képezik. A Vásárló beleegyezik abba, hogy a szerződés megkötésének megerősítését elektronikus formában bocsájtják ki és küldik el, ezzel felváltva az Eladó azon kötelezettségét, hogy írásban igazolja a Vásárlónak. Ha a Vevő megrendelésének automatikus feldolgozása során hibát észlel, amelynek eredményeként a Szerződés megfogalmazása nem felel meg a Vásárló megrendelésének, az Eladó javító e-mailt küld a Vásárlónak, amely megerősíti a Szerződés helyes megfogalmazását. Az előző megállapodás érvénytelen az elektronikus rendszer hibája miatt.

7. Az Eladó tárolja a megkötött szerződéseket és a kézbesített rendeléseket elektronikus formában, és azokat a törvény által előírt ideig megőrzi. Az Eladó nem enged más személyeknek hozzáférést az Archivált Szerződésekhez. Az Eladó hozzáférést biztosít a Fogyasztónak az Eladóval megkötött megállapodáshoz, ha a Fogyasztó ezt írásban kéri e-mailben a következő címre info.hu@gate.shop   Egy ilyen e-mailben a Fogyasztónak egyértelműen meg kell határoznia a kért Szerződést, legalább annak megkötésének időpontját, a vásárlás tárgyát és a megrendelés számát..

8. Abban az esetben, ha a szerződés hatálya alá tartozó konkrét árukat már nem gyártják, nem szállítják, nincsenek készleten vagy véletlenül megsérülnek a szállításra való készítés során, az Eladónak jogában áll 7 napon belül elállni a Szerződéstől (vagyis törölni a megrendelést) a Szerződés megkötésétől számítva. Erről a Vásárlót azonnal értesíteni kell. Ha a Vásárló már megfizette az árat egy adott árucikkért vagy annak egy részéért, ezt az összeget visszatérítik a Vásárlónak.

9. A vevő csak a vételár és a szállítási költségek teljes megfizetése után szerez tulajdonjogot a szállított árukra.

V. Szállítási feltételek és szállítási költségek

1. Az árut a megrendelés kitöltésekor a Vásárló által szállítási címként megadott címre szállítják.

2. Az árut a megrendelésben meghatározott fuvarozó szállítja. Az Eladó nem engedélyezi az áruk továbbítását egy másik fuvarozóval.

3. Az áruk kiszállításának költsége csak a szállítás ára és az esetleges utánvéti díj. A szállítási költségeket a Vásárló fizeti.

4. Ha az egyes árukhoz nem adják meg a szállítási határidőt, az eladó köteles a megrendelt árut legkésőbb a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül kézbesíteni. Ha a Vásárló egy megrendelésen belül eltérő szállítási határidővel árut rendel, akkor a szállítási idő a leghosszabb közülük.

5. A Vásárló tisztában van azzal, hogy kivételes esetekben a szállítási határidő meghosszabbítható előre nem látható okok miatt, amelyeket az Eladó nem befolyásolhat. 

6. Az Eladó az áru feladásáról e-mailben értesíti a Vásárlót a megrendelés kitöltésekor megadott e-mail címre.

7. Az esetleges további szállítási költségeket, amelyek a Vásárló további igényei miatt merülnek fel, miután az Eladó átadta az árut szállításra, például a Vásárló általi később megváltoztatott szállítási címre, a Vásárlót terheli. Abban az esetben, ha a Vásárló nem veszi át az árut, és újra kézbesítést kér, a Vásárló viseli az újra kiszállítás költségeit.

8. Amennyiben az árut a Vásárló indokolatlanul nem veszi át, az Eladó jogosult érvényesíteni a felmerült kár megtérítésére irányuló igényét..

9. A Vásárlónak azt tanácsoljuk, hogy ellenőrizze a küldemény állapotát, amikor árut vesz át a szállítótól, és nyilvánvaló sérülés jeleinek (szakadt vagy deformált csomagolás stb.) esetén utasítsa el az átvételt.

VI. Fizetési feltételek

1. A Vásárló az áruk és a kézbesítés költségeit bármelyik módon meg tudja fizetni, azok közül, amelyet a Webáruház kínál, és ki tudja választani, mielőtt megrendelését elküldené, nevezetesen:

  1.1. On-line fizetés kártyával;

  1.2. Készpénzben vagy kártyás fizetéssel az áru átvételekor, ha a fuvarozó ilyen fizetési lehetőséget kínál.

2. A vételárat nem lehet átutalással fizetni az eladó bankszámlájára.

3. A Szerződés megkötésével a Vásárló beleegyezik abba, hogy a számlát, vagy a megrendelt és vásárolt árukra vonatkozó számlát helyettesítő dokumentumot az Eladó kizárólag elektronikus formában (elektronikus számla) adja ki, a Vásárló által a megrendelés során megadott e-mail címre küldve.

VII. Szerződéstől való elállás

 1. A Fogyasztónak joga van bármiféle indoklás nélkül elállni a szerződéstől a szerződés megkötésének időpontjától számítva, legkésőbb az áru kézhezvételétől számított tizennégy napon belül, vagy ha az árut több részben kapja, az utolsó rész kézbesítéstől számított tizennégy napon belül. Az Eladó negyvenöt napon belül feljogosítja a regisztrált felhasználót a Szerződéstől való elállásra, miközben az időtartam számítása az előző mondatban foglalt feltételek szerint történik.

2. A Fogyasztónak a szerződéstől való elállási jogát nem lehet úgy értelmezni, mint az áru kölcsönzésének jogát. A Fogyasztó felel az Eladóval szemben az áruk bármilyen értékcsökkenéséért, amelyet ezen áruk másképpen való használata okozott, mint azok jellege és tulajdonságai alapján szükséges.

3. A fogyasztó a 102/2014 törvény 6. bekezdése 7.§ alapján meghatározott esetekben nem állhat el a Szerződéstől, különösen védőcsomagolásban lezárt áruk értékesítése esetén, amelyek egészségügyi vagy higiéniai okokból nem lehetséges visszaküldeni, és amelyek védőcsomagolása a kézbesítés után megsérült.

4. A fogyasztó elállhat a szerződéstől, mielőtt a megrendelt árut megküldik neki. Ebben az esetben a Fogyasztó elkerüli az áru Eladónak való visszaküldésével járó költségek megfizetését, amely a Fogyasztót egyébként terhelné.

5. A Szerződéstől való elállást a Fogyasztó a következőképpen viheti véghez:     

  5.1 A „Visszaküldés” nevű szolgáltatás használatával, amely közvetlenül elérhető a Webáruházban. E funkció használatával a fogyasztónak azonosítania kell magát és megrendelését, és ki kell töltenie az űrlapot. Ezzel az elállási módszerrel a fogyasztó nem választhat, csak a "Visszaküldés" funkció által kínált visszaküldési lehetőséget. A

A Fogyasztónak saját költségén vissza kell küldenie a csomagot a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásainak igénybe vételével a megadott címre: GATE gate.shop, Komárom 1 Posta, Czibor utca 3 , H-2901 Komárom

Az ilyen módon történő visszaküldést az Elállási Űrlap benyújtásával bejelentettnek kell tekinteni. 

      5.2 A Szerződéstől való elállást írásbeli értesítés küldésével jelezni kell az info.hu@gate.shop e-mail címre. Az elállásnak tartalmaznia kell legalább a Fogyasztó nevét és vezetéknevét, utcát, házszámot, irányítószámot, várost, a Szerződés megkötésének időpontját, a rendelési számot, a Fogyasztó elállásának mértékét, valamint a pénzvisszatérítéshez a bankszámlaszámát. A Szerződéstől való elálláshoz a Fogyasztó ezen Szerződési Feltételekhez csatolt, „elállási űrlapot” is használhatja, viszont utólagosan ki kell tölteni az online elállási űrlapot is. A Fogyasztónak a terméket vissza kell küldeni az Eladó által megadott GATE gate.shop, Komárom 1 Posta, Czibor utca 3 , H-2901 Komárom.  

6.  Amennyiben a Fogyasztó teljes egészében vagy részben eláll a Szerződéstől, köteles azokat az árukat, amelyekre visszavonta a szerződést, az eladónak a GATE gate.shop, Komárom 1 Posta, Czibor utca 3 , H-2901 Komárom, legkésőbb tizennégy napon belül a szerződéstől való elállást követően.  A fogyasztóknak azt tanácsolják, hogy az áruk visszaküldésekor közvetlenül a webáruházban használja a "Visszaküldés" funkciót. Amennyiben a Fogyasztó a csomagot Szerződéstől való elálláson belül küldi vissza a visszaküldés postaköltségét az Eladó nem köteles megtéríteni.

7.  A Fogyasztót terheli az áruk visszaküldésének és az áruk Visszatérítésével kapcsolatos egyéb költségek.

8.  Az eladó visszatéríti a Fogyasztónak a Fogyasztó által biztosított összes pénzt, azaz azon áruk beszerzési árát, amelyek esetében a Fogyasztó indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb tizennégy napon belül a Szerződéstől eláll, és az áruk kézbesítésének költségeit. Ha egynél több cikk volt a Szerződés tárgya, és a Fogyasztó csak ezeknek a tételeknek a részétől állt el a Szerződéstől, akkor az Eladó csak ennek arányos mértékből téríti vissza a Fogyasztónak a szállítási költségeket, a többi termék szállítási költségeit azonban nem, amelytől a Fogyasztó nem állt el. 

9.  Az eladó nem köteles visszatéríteni azon áruk beszerzési árát, amelyektől a Fogyasztó elállt a Szerződéstől, valamint az áruk szállítási költségeit, mielőtt a Fogyasztó visszajuttatja az adott termékeket. 

10. A kedvezményes kuponok juttatása a Fogyasztónak az Eladó egyoldalú jogi művelete. Ha a Fogyasztó az olyan áruk vonatkozásában eláll a Szerződéstől, amelyekre az kedvezményes utalványt részben vagy egészben felhasználta, akkor nem jogosult a kedvezményes utalvány készpénzben történő beváltására vagy egyéb kompenzációra. A fogyasztó mindig csak a ténylegesen befizetett vételár és a szállítási költségek visszatérítésére jogosult.

11.  A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy ha az árukkal ajándékokat kapnak, akkor az Eladó és a Fogyasztó között az ajándékozási szerzõdés felmondási záradékkal jön létre, azaz ha a Fogyasztó elállási jogát gyakorolja, az ajándékszerződés érvényét veszti, és a Fogyasztó a szerződés tárgyát képező árukkal együtt visszaküldi a hozzájuk tartozó ajándékokat, beleértve az összes mindent, amivel a Fogyasztó gazdagodott. Ha ezeket az ajándékokat nem téríti vissza, értéküket a Fogyasztó jogosulatlan gazdagodásának kell tekinteni. Ha az indokolatlan gazdagodás termékének visszaszolgáltatása nem lehetséges, az eladó az általános ajándékárral megegyező pénzbeli kompenzációra jogosult.

12. Ha a visszaküldött áru értéke az áru eltérő használata miatt csökken, mint amennyire a természetük és tulajdonságuk miatt meg kell felelni, akkor az Eladó igényelheti a kártérítéshez való jogot a Fogyasztótól. Ebben az esetben az eladó köteles bizonyítani a felmerült károkat.

13. A Szerződés megkötésével a Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződéstől való elállás esetén a fent említett pénzeszközök banki átutalással kerülnek vissza a Fogyasztónak, amelyet a Fogyasztó az Eladóval közöl. 5.1., Ill. 5.2 bekezdés alapján, vagy a Fogyasztó felhasználói fiókjában megadott számlára. 

14. A Szerződés megkötésével a Felek megállapodnak abban, hogy a Fogyasztó jogain túl a sz. 102/2014 sz. törvény által az áruk kézhezvételét követő tizenötödik és harmincadik nap között is elállhat a szerződéstől, e cikk előző bekezdéseiben meghatározott feltételekkel, kivéve az eladó kötelezettségét, hogy visszaküldi a szállítás költségeit a Fogyasztónak. Ez a kiegészítő lehetőség, amelyben a Fogyasztónak nem térítik meg az áru szállításának költségeit, nem értelmezhető az elállási időszak meghosszabbításának értelmében a102/2014 sz. törvény alapján, hanem mint a Szerződésben meghatározott feltételekkel történő elállási jog. 

15. A Szerződés megkötésével a Felek megállapodnak abban, hogy az Eladónak a következő feltételekkel is joga van a Szerződéstől elállni. Abban az esetben, ha a Vásárló a megrendelt áruk kifizetésének utánvétes módját választotta a kézbesítéskor, az eladó jogosult elállni a szerződéstől, ha a Vásárló a megrendelt árut nem megfelelő módon és időben veszi át, vagy ha a megrendelt árut sikertelen próbálkozások után visszaküldik az Eladónak. Az eladó jogosult a Vásárlót a megrendelt áruk sikertelen kiszállításával kapcsolatban felmerült szállítási költségek megtérítésére.

16. Ha a Vásárló a vételár hitelkártyával történő fizetésének módját választotta, az Eladó jogosult elállni a Szerződéstől, ha a szerződés megkötésétől számított egy napon belül nem kapja meg a vásárló által megrendelt áru vételárának kifizetését..

17. Az Eladó szerződéstől való elállása akkor tekinthető érvényesnek, ha írásbeli elállási értesítést küld a Vásárlónak e-mailben a Vásárló e-mail címére.

VIII. Felelősség a hibákért és a garancia

1. Az Eladó felelős azért, hogy az áru a Fogyasztó legyen az átvétel pillanatában és 24 hónapos időszakban, azaz a törvényes jótállási időszak alatt, hibák nélkül legyen használható. Az Eladó felel különösen annak a biztosításáért, hogy az áru a Fogyasztó általi átvétel pillanatában és azt követően 24 hónapon keresztül a Felek által elfogadott minőséggel és tulajdonságokkal rendelkezzen, vagy ilyen megállapodás hiányában árura, és az eladó hirdetése alapján, hogy az áru megfelel az eladó általi használatra szánt rendeltetésnek, vagy amelyre általában hasonló típusú árut használnak, az áru megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban, és megfelelnek a jogi követelményeknek.

2. A Fogyasztó az áru kézhezvételétől számított huszonnégy hónapon belül jogosult követelését igényelni az áru hibái miatt.

3. A fogyasztóknak azt tanácsoljuk, hogy az árut azonnal megvizsgálják, amint azt megkapják, és bizonyosodjanak meg a minőségű, minőségéről, tulajdonságairól és mennyiségéről.

4. Ha az áruk nem rendelkeznek a 1. cikkben említett tulajdonságokkal a Fogyasztónak joga van a hiba díjmentes, időben és megfelelő módon történő eltávolításra. Az eladó köteles a hibákat indokolatlan késedelem nélkül eltávolítani. A hiba elhárítása helyett a Fogyasztó az áruk cseréjét is megkövetelheti, vagy ha a hiányosság csak az áruk egy részét érinti, a rész cseréjét, ha ez az Eladó számára nem okoz indokolatlan nagy költségeket az áruk ára vagy a hiba súlyossága szempontjából. A hiba kiküszöbölése helyett az eladó mindig helyettesítheti a hibás termékeket új termékekkel, kivéve, ha ez a Fogyasztónak komoly nehézségeket okoz.

5. Olyan hiba esetén, amelyet nem lehet megjavítani, és amely megakadályozza, hogy az áru hibák nélküli megfelelő használatát, a Fogyasztónak joga van az árut cserélni, vagy joga van elállni a Szerződéstől. Ugyanazok a jogok a Fogyasztóra vonatkoznak kijavítható hibák esetén, de ha a Fogyasztó nem tudja megfelelően használni az árut a hiba javítás utáni megismétlődése vagy nagyszámú hiba miatt.

6. Ha a Fogyasztó nem gyakorolja a jogot, hogy új, hibátlan termékeket kapjon, részeit cserélje ki, javítsa az árut, vagy hogy elálljon a Szerződéstől, akkor ésszerű engedményt kérhet. A fogyasztó még akkor is jogosult ésszerű árengedményre, ha a hiba nem javítható. 

7. Ha az alacsonyabb áron eladott vagy használt áruk olyan hibával rendelkeznek, amelyért az eladó felelős, a Fogyasztónak az áruk cseréje helyett joga van az áruk ésszerű engedményéhez..

8. A Fogyasztó a következő módon igényelheti az eladóval szembeni hibákért igényét:

      8.1 A „Reklamáció” nevű szolgáltatás használatával, amely közvetlenül elérhető a webáruházban. Ezzel a funkcióval a fogyasztónak azonosítania kell magát és megrendelését, le kell írnia az állítólagos hibát, és ki kell töltenie a megfelelő űrlapot. Az így benyújtott igényt bejelentettnek kell tekinteni, ha az űrlapot benyújtja a „Reklamáció” funkció alatt. Ez nem érinti a Fogyasztó azon lehetőségét, hogy a következő bekezdéssel összhangban eljárjon anélkül, hogy az eladó által kínált „Reklamáció” funkciót önként választaná. 

      8.2 Reklamáció küldése a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásainak igénybe vételével az eladónak a GATE gate.shop, Komárom 1 Posta, Czibor utca 3 , H-2901 Komárom címre, vagy reklamáció küldése e-mail címre info.hu@gate.shop.
. A hiba leírásával együtt a Fogyasztó értesíti az Eladót az általa választott igényét. Az Eladó hozzájárulása nélkül nem módosíthatja választását. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a Fogyasztó olyan helyreállítást kért, amely helyrehozhatatlannak bizonyult.

9. A reklamált áruknak higiéniai okokból tisztának kell lenniük, különben az eladó jogszerűen elutasíthatja a panaszt.

10. Az eladó a garancia helyett a vásárlási bizonylatot állít ki.

11. Az Eladó a Fogyasztó kérésére írásbeli visszaigazolást küld a hibás teljesítésből eredő kötelezettségekről a törvény által előírt mértékben.

12. Az Eladó írásban igazolja a Fogyasztónak a Fogyasztó reklamációs igényének benyújtását, valamint a javítást és annak időtartamát, amely a panasz tartalma és a reklamáció rendezésének módját igényli. A panasz rendezését követően az eladó írásban megerősíti a Fogyasztónak a panasz kezelésének dátumát és módját, vagy igazolást ad ki a javításról és annak időtartamáról, vagy írásbeli indokolást a panasz elutasításáról.

13. Az Eladó a reklamációról dönt haladéktalanul, összetett esetekben három napon belül, és ha a hiba kiértékelése az áru állapotának műszaki értékelését teszi szükségessé, legkésőbb az igénylés napjától számított 30 napon belül, kivéve, ha az eladó és a fogyasztó hosszabb időtartamról megállapodnak.

14. A reklamált áruknak az Eladóhoz történő szállításának költségeit az Eladó visszatéríti a Fogyasztónak abban az esetben, ha a panaszt megalapozottnak ítélik meg..

15. Abban az esetben, ha a panaszt új áruk kézbesítésével van megoldva, az új áru Fogyasztónak történő kézbesítésének pillanatában a hibás áru tulajdonjoga átruházásra kerül az Eladóra. Ha a panaszt ésszerű kedvezménnyel biztosítják a Fogyasztónak, vagy a Fogyasztó eláll a Szerzõdéstõl, az Eladó visszafizeti a vonatkozó pénzeszközöket a Fogyasztó bankszámlájára vagy egy olyan bankszámlára, amelyet a Fogyasztó elküld az Eladónak. Ha ez nem lehetséges, a pénzeszközöket a Fogyasztó címére küldött postai utalvány útján visszatérítik a Fogyasztónak. Kivételekről indokolt esetben megállapodhat az Eladó ügyfélszolgálatával.

16. A hibákért való felelősségből fakadó fogyasztói igények nem érvényesíthetők az ingyenes, teljes mértékben ingyenes ajándékokkal és egyéb szolgáltatásokkal szemben. Az eladó nem vállal felelősséget az olyan hibákért, amelyeknél a Felek megállapodtak az áru alacsonyabb áráról.

IX. Alternatív vitarendezés

a Fogyasztónak joga van jogorvoslatért fordulni az Eladóhoz, ha nem elégedett azzal, ahogyan az eladó rendezte követelését, vagy ha úgy gondolja, hogy az Eladó megsértette jogait. Ha az Eladó negatívan reagál a Fogyasztó kérésére, vagy a feladástól számított 30 napon belül nem válaszol, akkor a Fogyasztónak joga van alternatív vitarendezést (továbbá csak „AVR“) kezdeményezni. Kizárólag az Eladó és a Fogyasztó közötti szerződésből fakadó viták, valamint ezen Szerződéshez kapcsolódó jogviták, kivéve a 391/2015 törvény 1§ 4. cikkén alapuló vitákat, és ha a vita tárgya kevesebb, mint 20 euró. Az AVR megindítására irányuló kérelmet az AVR jogalanynak nyújtják be a fent említett törvény 3 rendelete alapján, amely szintén a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet, egy erre a célra kijelölt platformon vagy űrlapon, amelynek mintadarabja csatolva van a hivatkozott törvény 1. cikkéhez. További alternatív vitarendezési egységek listáját a weboldalon találja http://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. Az alternatív vitarendezési jogalany megkövetelheti a Fogyasztótól, hogy fizeti az AVR megindításáért a legfeljebb 5 eurót, ÁFA-val. Ha több alternatív vitarendezési szervezet illetékes, a fogyasztónak joga van kiválasztani, melyikhez szeretné benyújtani. Az AVR mellett a Vásárlónak joga van az anyagi és helyi illetékes általános bírósághoz fordulni. Az AVR platform elérhető a weboldalon: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main.

X. Regisztráció a webáruházban

1.1.  A webáruház látogatója megrendelése során vagy azon kívül is regisztrálhat az webáruházban, így Regisztrált Felhasználóvá válhat. Csak természetes személy-fogyasztó lehet regisztrált felhasználó.

2.2. A webáruházban történő regisztráció előfeltétele az ingyenes előfizetési szolgáltatásra való feliratkozás, amely magában foglalja a felhasználói fiók létrehozását a webáruházban, a megrendelések online kezelésének lehetőségét, a jövőbeni vásárlásokhoz való hozzáférést anélkül, hogy újra meg kellene adnia az elérhetőségét, megkapja a hozzáférést a vásárlási előzmények nyomon követésére, a Gatecard hűségkártya(tovább csak kártya) megszerzésére és az ezzel járó GATE program előnyeire, olyan szolgáltatásokra, amelyeket a webáruházban történő regisztráció nélkül nem lehetne biztosítani. A regisztrált felhasználó csak a távolsági kommunikációs eszközök használatáért fizeti az árat, amelyet a webáruházba való belépéskor és a regisztráció során fog felhasználni.

3.3 Az online áruház regisztrációs űrlapján a „Fiók létrehozása” gombra kattintva az online áruház látogató igazolja, hogy elolvasta ezeket a feltételeket, és kifejezi érdeklődését a fenti megállapodás megkötése iránt, amelyet az Eladó visszaigazolásával a regisztráció befejezéséről.

4.4. A Gatecard kártyát digitális formában kell eljuttatni a regisztrált felhasználóhoz (az online ügyfélfiókban is elérhető) a webáruházban történő regisztráció során megadott e-mail címre elküldeni. A kártya nem átruházható, és a regisztrált felhasználó felhatalmazására, valamint kedvezmények és egyéb előnyök alkalmazására szolgál az internetes áruházban.

5. A GATE ügyfélprogram előnyei

5.1 Minden regisztrált felhasználó jogosult a neki kiosztott előnyöket megkapni a kártyáján keresztül, amely teljes jogú elemként szolgál.

5.2 Minden azonosított vásárlást (a kártya beazonosításával) bónuszpontok formájában automatikusan jóváírunk a regisztrált felhasználó számlájára. Az azonosított vásárlás bónuszponttá történő konvertálásához minden egyes 300 Fr, amelyet az ügyfél fizet, egyenlő egy (1) bónuszponttal („G vagy G´s”). G-ket csak a szokásos fizetési módszerrel befizetett összeghez adunk hozzá, levonva az esetleges engedményeket, ideértve a G-k által nyújtott kedvezményeket is. Ezenkívül a bónusz pontokat sem osztják ki ajándékutalványok, kártyák vagy bizonylatok vásárlásához. Regisztrált felhasználó bónuszpontokat nem kap olyan termékekért, melyek vonatkozásában Fogyasztóként eláll a Szerződéstől. A bónuszpontok az Eladó üzletében történt vásárlástól számított 45 nap elteltével, vagy a webáruházban vásárolt áru kiszállításától számított 45 nap elteltével kerülnek jóváírásra a regisztrált felhasználó fiókjában.

5.3 A G-ket nemcsak vásárlással lehet megszerezni, az eladó által odaítélt különleges bónuszok, termék értékelések vagy előre meghatározott tevékenységek végrehajtása révén.

5.4 A webáruházban történő regisztráció után a regisztrált felhasználónak automatikusan jóváírnak 100 G pontot. A regisztrált felhasználók további 100 G bónuszt kapnak az ügyfélprofil kitöltése után.

5.5 Minden Regisztrált Felhasználónak lehetősége van új tag meghívására (az eladó nevében), és a feltételek teljesítése után 50 G bónuszt kap számlájára. A G bónuszokat akkor írjuk jóvá, amikor a vásárlás megtörtént a meghívott és az új Regisztrált felhasználó által.

5.6 Minden regisztrált felhasználónak lehetősége van egyszer értékelni a megvásárolt terméket szöveges vagy képi értékrlés formájában a webáruházban azáltal, hogy a regisztrált felhasználó számára engedélyezi az Eladónak, hogy az értékelést kereskedelmi és nem kereskedelmi célokra használja fel, emellett az Eladó által lemásolt, bármilyen módon a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye, bármilyen műszaki adathordozón rögzítse, módosítsa vagy más szerzői joggal védett művekhez társítsa. Ezt az beleegyezést az Eladó számára kizárólagos és területileg korlátlanul adják meg az értékelések szerzői jogának időtartamára, és az Eladó jogosult az értékelés  tartalmára al-tanúsítványt adni, vagy korlátozás nélkül meghatalmazást adhat a tartalom saját belátása szerint történő felhasználására. Jóváhagyott és közzétett szöveges értékelésért egy regisztrált felhasználó 10 G bónuszpontot kap, és egy jóváhagyott és közzétett szöveges áttekintéshez termékfotóval egy regisztrált felhasználó 50 G bónuszpontot kap. Az Eladónak joga van megtagadni az értékelés közzétételét, ha az sérti az értékelési irányelveket, vagy megtagadhatja a szöveg-kép értékelés szöveges vagy képrészének közzétételét.

5.7 A regisztrált felhasználó a születésnapján 100 G bónuszpontot kap.

5.8 A G bónuszpontok gyűjtése a jóváírás napjától számított 365 napig érvényes. Ezen időszak után a G-k érvényüket vesztik, és már nem válthatók vissza vagy bármilyen módon helyettesíthetők, akár pénz, akár nem pénz formában.

6. A regisztrált felhasználók kedvezményeinek felhasználása:

6.1A regisztrált felhasználónak joga van a G pontjait az Eladótól vásárolt áruk és szolgáltatások árának engedményére cserélni. A G-k az áruk kiskereskedelmi árának legfeljebb 70% -ára vonatkozhatnak, és csak a teljes százanként (100 G's = 300 Ft, 200 G's = 600 Ft  stb.).

6.2 A G pontok beválthatóak, amikor árut vásárolnak az eladó online áruházába.

6.3 A Regisztrált felhasználók számára az összes számlát az ügyfélfiókban tárolják a „Megrendelések” szakaszban. Itt található a boltokban és a webáruházban végzett összes vásárlás áttekintése.

6.4 A regisztrált felhasználóknak lehetősége van a kedvezményes árak felhasználására a nem beregisztrálat ügyfeleknek nyújtott kedvezményeken felül, a jelenlegi értékesítési kampány és az Eladó döntése alapján. Ezeket a speciális árakat / kedvezményeket csak az internetes üzlet ügyfélfiókba történő belépés és az internetes üzletben történő vásárlás után lehet felhasználni.

6.5 Az Eladó, saját belátása szerint, egy regisztrált felhasználónak kupont adhat meg egy további  kedvezményre / bónuszra az itt leírtakon felül.

7. A webáruházban történő regisztráció esetleges komplikációiról vagy a felhasználói fiókkal kapcsolatos hibákról a regisztrált Felhasználó bejelentheti az Eladónak, de nem felelős, hogy rendszere, beleértve a felhasználói fiókot, folyamatosan elérhető legyen, főleg a szükséges frissítések, valamint a szükséges szoftver- és hardverjavítások miatt.

8. A regisztrált Felhasználó felhasználói fiókját bejelentkezési e-mail cím és jelszó védi. A regisztrált Felhasználó felelős a bejelentkezési e-mail cím és jelszó biztosításáért az elvesztés és visszaélés ellen. Az esetleges elvesztést vagy visszaélést azonnal jelezni kell az Eladónak, amely ennek alapján zárolja a kártyát.

9. A regisztrált Felhasználó bármikor, korlátozások nélkül megszüntetheti felhasználói fiókját a Webáruházban, visszavonja a fent említett szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződést, miközben a szerződés hatálya lejár azon hónap utolsó napján, amikor a Regisztrált Felhasználó kézbesítette a szerződés felbontását.

10. A regisztrált felhasználó eljárása és jogai ezen szerződési feltételek VII., VIII. és IX. cikke alapján értelemszerűen érvényes.

11.Az Üzemeltető törölheti a regisztrált felhasználó felhasználói fiókját, ha a regisztrált felhasználó egy éven keresztül nem használja ezt a fiókot, vagy ha a regisztrált felhasználó durván megsérti az ezen feltételekből fakadó kötelezettségeit, főleg ha a kártyát a nem a szerződési feltételek alapján használja, ha a kártyát kiadja egy 3. félnek, ha visszaél az ügyfélprogramban foglaltakkal, vagy ha az Eladó jóhírét károsítják..

12. A szolgáltatásokról szóló, regisztrációval kapcsolatos szerződés felmondása esetén a webáruházban történő regisztrációhoz kapcsolódó fel nem használt előnyök érvényüket vesztik.

13. A regisztrált felhasználó személyes adatait, amelyet önkéntesen szolgáltatnak az Internetes Boltban történő regisztráció alkalmával, a fenti szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződés megkötése és teljesítése céljából dolgozzuk fel, amely szintén a feldolgozás céljából történő adatkezelés jogalapja. A regisztrált felhasználó tudomásul veszi, hogy az ilyen adatok önkéntes megadása nélkül a webáruházban történő regisztrációval kapcsolatos szolgáltatások nyújtása nem lenne lehetséges. A regisztrációval kapcsolatos szolgáltatások nyújtása céljából a személyes adatokat a regisztrált felhasználónak a regisztrációval kapcsolatos szolgáltatások igénybevételéhez fűződő érdeke, azaz a feldolgozásuk teljes időtartama alatt kezeli. A regisztrált felhasználó személyes adatainak feldolgozását a webáruház szolgáltatójára lehet bízni az Internetes Bolt és az eladó CRM rendszergazdájának megfelelő működésének biztosítása érdekében. A regisztrált felhasználó személyes adatainak feldolgozásakor a regisztrációval kapcsolatos szolgáltatások nyújtása céljából nem történik automatikus döntéshozatal vagy profilkészítés, és az Eladó nem szándékozik személyes adatokat szolgáltatni harmadik ország, nemzetközi szervezet vagy 3. fél számára, kivéve a közvetítő. Különösen a regisztrált felhasználónak joga van kérni az eladótól személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését (a regisztráció visszavonásával összefüggésben) vagy egy másik üzemeltetőhöz történő átadását, végül a feldolgozás korlátozását, a feldolgozás elleni tiltakozást, valamint a panaszt ha az eladó folytatja a személyes adatok feldolgozását az általánosan kötelező érvényű jogszabályok megsértéséve. A webáruházban történő regisztráció lehetősége elsősorban nem a 16 év alattiak számára szól.

  XI. Záró rendelkezések

  1. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a webáruház használata és a szerződés megkötése magában foglalja a személyes adatok feldolgozását, és az ilyen adatok feldolgozására és védelmére a 2016. április 27-i  2016/679 sz.EU rendelet rendelkezései vonatkoznak, a személyes adatok feldolgozása során az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 18/2018 Tk.Gy a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról. A személyes adatok feldolgozásáról és védelméről további információk külön találhatók a személyes adatok alapelveiben. A Szerződés megkötésével a Vásárló megerősíti, hogy ismeri ezeket az alapelveket. Az Eladó arra is figyelmeztet, hogy a szerződés megkötésekor a Vásárló által megrendelésében megadott azonosító és elérhetőségi adatokat feldolgozzák a Szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek teljesítése érdekében, amelynek szintén az adatkezelés a jogalapja az adott feldolgozási céllal. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az ilyen adatok önkéntes közzététele nélkül a szerződés megkötése és teljesítése nem lenne lehetséges. A személyes adatokat a szerződés teljesítése céljából az Eladó általánosan kötelező erejű jogi rendelkezésekből, különösen a Polgári Törvénykönyvből és a Fogyasztóvédelmi Törvényből fakadó törvényes kötelezettségeinek teljes időtartamán keresztül fogja feldolgozni, amikor az áru vagy szolgáltatások távolról történő, vagy üzlethelyiségen kívüli szerződés által történő értékesítése történik a Levéltári és nyilvántartási törvény, számviteli törvény és az ÁFA törvény alapján legalább 10 évig. A Vásárló személyes adatainak feldolgozását a webáruház szolgáltatójához és az Eladó CRM rendszergazdájához, az Eladó adódokumentumainak számviteli szolgáltatójához vagy a szállítási szolgáltatóhoz lehet bízni a webáruház megfelelő működésének biztosítása érdekében. A Vásárló személyes adatainak a Szerződés céljaira történő automatikus eldöntése vagy profilozása nem történik, és az Eladó a közvetítő kivételével nem szándékozik személyes adatokat szolgáltatni harmadik országnak, nemzetközi szervezetnek vagy 3. félnek. Különösen a Vásárlónak joga van kérni az Eladótól a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy a feldolgozás korlátozását, a feldolgozás elleni kifogást, valamint a személyes adatok védelmével foglalkozó hivatalhoz panaszt benyújtási jogot a kötelező érvényű jogszabályok alapján. Az áruk webáruházban történő vásárlásának lehetősége elsősorban nem a 16 év alatti vásárlók számára szól.

  2. Ezek a feltételek szabadon elérhetők a weboldalon, és a Vásárló archiválhatja és lemásolhatja azokat, elsősorban a megfelelő weboldal kinyomtatásával, a fájl letöltésével és mentésével hordozható dokumentum formátumban (pdf), vagy az ezen feltételeket tartalmazó fájl mentésével, amelyet az Eladó küld A Vásárlónak a szerződés megkötését megerősítő e-mailben mellékelve.

  3. Az Eladó fenntartja a jogot a feltételek megváltoztatására. Az Eladó a megváltozott feltételeket elérhetővé teszi a webáruház webhelyén. A Szerződési Feltételeket, amely csatolva van a szerződés másolatát tartalmazó e-mailhez, mindig a Vásárlóval szemben érvényes. Ez a rendelkezés nem érinti azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek a Szerződési Feltételek korábbi változatának hatályos ideje alatt keletkeztek.

  4. Abban az esetben, ha ezen Általános Szerződési Feltételek bármely része érvénytelen vagy ellentétes a Szlovák Köztársaság jogával, ez a érvénytelenség a fennmaradó rendelkezéseket nem érinti.

  5. Ezen Szerződési Feltételek mellékletét képezi a szerződéstől való elállási űrlap.

  6. Ezen feltételek 2018.8.20-án léptek hatályba.

   GATE SHOP s.r.o.

   GATE gate.shop
   Komárom 1 Posta
   Czibor utca 3
   H-2901 Komárom

   ___________________________________

                                 

   ELÁLLÁSI ŰRLAP

   (töltse ki ezt a formanyomtatványt és küldje el a fent megadott címre abban az esetben, ha el szeretne állni a szerződéstől az

   on-line  „Visszaküldés“ nélkül a www.gate.shop weboldalán keresztül, amikor e nyomtatvány küldése nem szükséges)

   Én, alulírott:  …...…………………………………………………………………………………………………………………,

   lakhelyem:                             ………………………………………………………………………………………………………………………,

   elérhetőség:                           ………………………………………………………………………………………………………………………,

   kijelentem, hogy elállok a www.gate.shop weboldalon megkötött adásvételi szerződéstől 

   a rendelés száma               …...…………………………………………………………………………………………………………………, a rendelés dátuma    …...…………………………………………………………………………………………………………………,

   a következő árukat:

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   A termékekért fizetett pénz visszatérítését, beleértve a szállítási költségeket kérem utalják

   a következő számlaszámra.* …...…………………………………………………………………………………………………………………

   Megjegyzés                      …...…………………………………………………………………………………………………………………

   kelt ........................................................ ................................napon

                                                                                                                              Vásárló aláírása

                                                                                                                              .............................................................

   *Ha az árut visszaküldi az elállási formanyomtatvánnyal, akkor mindent el lehet küldeni a GATE gate.shop, Komárom 1 Posta, Czibor utca 3 , H-2901 Komárom címre. 

   2. Ezeket a feltételek magyar nyelven vannak megírva. Az Eladó és a Vásárló közötti szerződést magyar nyelven kötik meg.

   3. A Webáruházon keresztül történő megrendeléssel a Vásárló vállalja, hogy a szerződést távolról megköti a távközlés eszközeivel.

   4. A szerződés megkötéséhez vezető technikai lépések a következők:

   4.1. Miután megadta a Webáruház címet a böngészőben, a Vásárlónak megjelenik a kínálat, és a Vásárlónak lehetősége van konkrét áruk kiválasztására;

   4.2. Miután a Vásárló kiválasztott egy adott árut az Eladó ajánlatából, megjelennek az adott termékkel kapcsolatos részletes információk;

   4.3.A Vásárló kiválasztja a szükséges mennyiséget, és behelyezi az elektronikus kosárba a „Kosárba” gombra kattintva vagy az „Gyors vásárlás” gombra kattintva helyezze az árut az elektronikus bevásárlókosárba, amire az előző bekezdésben szereplő eljárás nem vonatkozik. Az elektronikus bevásárlókosár a Vásárló számára a bevásárló kosár gombjára kattintva bármikor hozzáférhető a vásárláskor;

   4.4. Ezt követően a Vásárló a "Belépés a kosárba" gombra kattintva megtekintheti az e-kosár tartalmát, vagy folytathatja a webáruház tartalmának böngészését;

   4.5. Miután rákattintott a kosár megjelenítésére szolgáló gombra, a „Betekintés a kosárba” gomb áttekintést nyújt a vevőnek a kiválasztott áruról, amelyek az elektronikus kosárba helyezett minden tétel tartalmazza a kiválasztott mennyiséget, a becsült szállítási időt, az áruk árát, valamint a teljes árat, amely az áru árából és a szállítási költségből tevődik össze. A Vásárlónak lehetősége van arra, hogy ellenőrizze a megrendelés tartalmát, és ha valamelyik terméket meg akarja változtatni vagy eltávolítani, akkor a "Vissza a boltba" gomb segítségével visszatérhet a webáruházba. Ebben a lépésben a Vásárló dönthet úgy is, hogy regisztrált Felhasználóként vásárol, vagy új Felhasználóként regisztrálhat a webáruházban;

   4.6. Ha a Vásárló egyetért a megrendelés tartalmával, kitölti nevét és vezetéknevét, kézbesítési címét, telefonszámát és e-mail címét. A Vásárló köteles a csillaggal megjelölt adatokat kitölteni ezen az űrlapon. Az adatok kitöltése nélkül megrendelést nem lehet elküldeni. Ezenkívül a Vásárló kiválasztja a fizetés módját online hitelkártyával vagy utánvéttel. Ugyanakkor a Vásárló a megfelelő négyzet bejelölésével megerősíti, hogy elolvasta a Szerződési feltételeket, a „Szerződési Feltételekre” linkre kattintva, beleértve a 1. cikkben említett szerződéskötési értesítést, és dönt, hogy beleegyezik-e az üzleti üzenetek küldésébe az e-mail címére;

   4.7. Ha a Vásárló nem kéri a megrendelésben megadott adatok további változtatását, kattintson a "Fizetés" gombra. A „Megrendelés fizetési kötelezettséggel” kiegészíti a megrendelési folyamatot, tudva, hogy a megrendelés magában foglalja a megrendelt áruk és a szállítási költségek megfizetésének kötelezettségét. Az Eladó úgy véli, hogy a Vásárló által szolgáltatott információk hiánytalanok és pontosak;

   4.8. A megrendelés benyújtása után a Vásárlót automatikusan átirányítják az online fizetési kapu weboldalára;

   4.9. Az Eladó és a Vásárló közötti szerződést abban a pillanatban kötik meg, amikor a Vásárló megrendelését az Eladó megerősíti.

   5. Abban az esetben, ha a Vásárló megjegyzést vagy kérést ír a megrendelésébe, az ilyen megjegyzés vagy kérés nem válik a szerződés részévé, és annak tartalma nem kötelező jellegű az Eladó számára.

   6.Az Eladó a szerződés megkötését követően azonnal megküldi a Vásárlónak a vásárlást igazoló bizonylatot és a szerződés megkötésének megerősítését. Az eladó ezen üzleti feltételei a szerződés megkötésének megerősítésének szerves részét képezik. A Vásárló beleegyezik abba, hogy a szerződés megkötésének megerősítését elektronikus formában bocsájtják ki és küldik el, ezzel felváltva az Eladó azon kötelezettségét, hogy írásban igazolja a Vásárlónak. Ha a Vevő megrendelésének automatikus feldolgozása során hibát észlel, amelynek eredményeként a Szerződés megfogalmazása nem felel meg a Vásárló megrendelésének, az Eladó javító e-mailt küld a Vásárlónak, amely megerősíti a Szerződés helyes megfogalmazását. Az előző megállapodás érvénytelen az elektronikus rendszer hibája miatt.

   7. Az Eladó tárolja a megkötött szerződéseket és a kézbesített rendeléseket elektronikus formában, és azokat a törvény által előírt ideig megőrzi. Az Eladó nem enged más személyeknek hozzáférést az Archivált Szerződésekhez. Az Eladó hozzáférést biztosít a Fogyasztónak az Eladóval megkötött megállapodáshoz, ha a Fogyasztó ezt írásban kéri e-mailben a következő címre info.hu@gate.shop. Egy ilyen e-mailben a Fogyasztónak egyértelműen meg kell határoznia a kért Szerződést, legalább annak megkötésének időpontját, a vásárlás tárgyát és a megrendelés számát.

   8. Abban az esetben, ha a szerződés hatálya alá tartozó konkrét árukat már nem gyártják, nem szállítják, nincsenek készleten vagy véletlenül megsérülnek a szállításra való készítés során, az Eladónak jogában áll 7 napon belül elállni a Szerződéstől (vagyis törölni a megrendelést) a Szerződés megkötésétől számítva. Erről a Vásárlót azonnal értesíteni kell. Ha a Vásárló már megfizette az árat egy adott árucikkért vagy annak egy részéért, ezt az összeget visszatérítik a Vásárlónak.

   9. A vevő csak a vételár és a szállítási költségek teljes megfizetése után szerez tulajdonjogot a szállított árukra.

   6. Amennyiben a Fogyasztó teljes egészében vagy részben eláll a Szerződéstől, köteles azokat az árukat, amelyekre visszavonta a szerződést, az eladónak a GATE gate.shop, Komárom 1 Posta, Czibor utca 3 , H-2901 Komárom címére küldeni, legkésőbb tizennégy napon belül a szerződéstől való elállást követően. A fogyasztóknak azt tanácsolják, hogy az áruk visszaküldésekor közvetlenül a webáruházban használja a "Visszaküldés" funkciót.

   7. A Fogyasztót terheli az áruk visszaküldésének és az áruk Visszaküldésével kapcsolatos egyéb költségek.

   8. Az eladó visszatéríti a Fogyasztónak a Fogyasztó által biztosított összes pénzt, azaz azon áruk beszerzési árát, amelyek esetében a Fogyasztó indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb tizennégy napon belül a Szerződéstől való elállástól, és az áruk kézbesítésének költségeit, kivéve az áruk futárral történő visszaküldését a "Visszaküldés" funkcióval. Ha egynél több cikk volt a Szerződés tárgya, és a Fogyasztó csak ezeknek a tételeknek a részétől állt el a Szerződéstől, akkor az Eladó csak ennek arányos mértékből téríti vissza a Fogyasztónak a szállítási költségeket, a többi termék szállítási költségeit azonban nem, amelytől a Fogyasztó nem állt el.

   9. Az eladó nem köteles visszatéríteni azon áruk beszerzési árát, amelyektől a Fogyasztó elállt a Szerződéstől, valamint az áruk szállítási költségeit, mielőtt a Fogyasztó visszajuttatja az adott termékeket.

   10.A kedvezményes kuponok juttatása a Fogyasztónak az Eladó egyoldalú jogi művelete. Ha a Fogyasztó az olyan áruk vonatkozásában eláll a Szerződéstől, amelyekre az kedvezményes utalványt részben vagy egészben felhasználta, akkor nem jogosult a kedvezményes utalvány készpénzben történő beváltására vagy egyéb kompenzációra. A fogyasztó mindig csak a ténylegesen befizetett vételár és a szállítási költségek visszatérítésére jogosult.

   11. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy ha az árukkal ajándékokat kapnak, akkor az Eladó és a Fogyasztó között az ajándékozási szerzõdés felmondási záradékkal jön létre, azaz ha a Fogyasztó elállási jogát gyakorolja, az ajándékszerződés érvényét veszti, és a Fogyasztó a szerződés tárgyát képező árukkal együtt visszaküldi a hozzájuk tartozó ajándékokat, beleértve az összes mindent, amivel a Fogyasztó gazdagodott. Ha ezeket az ajándékokat nem téríti vissza, értéküket a Fogyasztó jogosulatlan gazdagodásának kell tekinteni. Ha az indokolatlan gazdagodás termékének visszaszolgáltatása nem lehetséges, az eladó az általános ajándékárral megegyező pénzbeli kompenzációra jogosult.

   12. Ha a visszaküldött áru értéke az áru eltérő használata miatt csökken, mint amennyire a természetük és tulajdonságuk miatt meg kell felelni, akkor az Eladó igényelheti a kártérítéshez való jogot a Fogyasztótól. Ebben az esetben az eladó köteles bizonyítani a felmerült károkat.

   13. A Szerződés megkötésével a Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződéstől való elállás esetén a fent említett pénzeszközök banki átutalással kerülnek vissza a Fogyasztónak, amelyet a Fogyasztó az Eladóval közöl. 5.1., Ill. 5.2 bekezdés alapján, vagy a Fogyasztó felhasználói fiókjában megadott számlára. 

   14. A Szerződés megkötésével a Felek megállapodnak abban, hogy a Fogyasztó jogain túl a sz. 102/2014 sz. törvény által az áruk kézhezvételét követő tizenötödik és harmincadik nap között is elállhat a szerződéstől, e cikk előző bekezdéseiben meghatározott feltételekkel, kivéve az eladó kötelezettségét, hogy visszaküldi a szállítás költségeit a Fogyasztónak. Ez a kiegészítő lehetőség, amelyben a Fogyasztónak nem térítik meg az áru szállításának költségeit, nem értelmezhető az elállási időszak meghosszabbításának értelmében a102/2014 sz. törvény alapján, hanem mint a Szerződésben meghatározott feltételekkel történő elállási jog.

   15. A Szerződés megkötésével a Felek megállapodnak abban, hogy az Eladónak a következő feltételekkel is joga van a Szerződéstől elállni. Abban az esetben, ha a Vásárló a megrendelt áruk kifizetésének utánvétes módját választotta a kézbesítéskor, az eladó jogosult elállni a szerződéstől, ha a Vásárló a megrendelt árut nem megfelelő módon és időben veszi át, vagy ha a megrendelt árut sikertelen próbálkozások után visszaküldik az Eladónak. Az eladó jogosult a Vásárlót a megrendelt áruk sikertelen kiszállításával kapcsolatban felmerült szállítási költségek megtérítésére.

   16.Ha a Vásárló a vételár hitelkártyával történő fizetésének módját választotta, az Eladó jogosult elállni a Szerződéstől, ha a szerződés megkötésétől számított egy napon belül nem kapja meg a vásárló által megrendelt áru vételárának kifizetését.

   17. Az Eladó szerződéstől való elállása akkor tekinthető érvényesnek, ha írásbeli elállási értesítést küld a Vásárlónak e-mailben a Vásárló e-mail címére.

   9. A reklamált áruknak higiéniai okokból tisztának kell lenniük, különben az eladó jogszerűen elutasíthatja a panaszt.

   10. Az eladó a garancia helyett a vásárlást igazoló bizonylatot állít ki.

   11. Az Eladó a Fogyasztó kérésére írásbeli visszaigazolást küld a hibás teljesítésből eredő kötelezettségekről a törvény által előírt mértékben.

   12. Az Eladó írásban igazolja a Fogyasztónak a Fogyasztó reklamációs igényének benyújtását, valamint a javítást és annak időtartamát, amely a panasz tartalma és a reklamáció rendezésének módját igényli. A panasz rendezését követően az eladó írásban megerősíti a Fogyasztónak a panasz kezelésének dátumát és módját, vagy igazolást ad ki a javításról és annak időtartamáról, vagy írásbeli indokolást a panasz elutasításáról.

   13. Az Eladó a reklamációról dönt haladéktalanul, összetett esetekben három napon belül, és ha a hiba kiértékelése az áru állapotának műszaki értékelését teszi szükségessé, legkésőbb az igénylés napjától számított 30 napon belül, kivéve, ha az eladó és a fogyasztó hosszabb időtartamról megállapodnak.

   14. A reklamált áruknak az Eladóhoz történő szállításának költségeit az Eladó visszatéríti a Fogyasztónak abban az esetben, ha a panaszt megalapozottnak ítélik meg.

   15. Abban az esetben, ha a panasz új áruk kézbesítésével van megoldva, az új áru Fogyasztónak történő kézbesítésének pillanatában a hibás áru tulajdonjoga átruházásra kerül az Eladóra. Ha a panaszt ésszerű kedvezménnyel biztosítják a Fogyasztónak, vagy a Fogyasztó eláll a Szerzõdéstõl, az Eladó visszafizeti a vonatkozó pénzeszközöket a Fogyasztó bankszámlájára vagy egy olyan bankszámlára, amelyet a Fogyasztó elküld az Eladónak. Ha ez nem lehetséges, a pénzeszközöket a Fogyasztó címére küldött postai utalvány útján visszatérítik a Fogyasztónak. Kivételekről indokolt esetben megállapodhat az Eladó ügyfélszolgálatával.

   16. A hibákért való felelősségből fakadó fogyasztói igények nem érvényesíthetők az ingyenes, teljes mértékben ingyenes ajándékokkal és egyéb szolgáltatásokkal szemben. Az eladó nem vállal felelősséget az olyan hibákért, amelyeknél a Felek megállapodtak az áru alacsonyabb áráról.