Zásady používania súborov cookie

Túto webovú stránku https://gate.shop/sk (ďalej len ako „Webová stránka“) vlastní a prevádzkuje spoločnosť GATE SHOP, s.r.o., so sídlom Textilná 6037/23, Ružomberok 034 01, IČO: 53 957 393, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č.: 77910/L (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ alebo aj ako „spoločnosť „GATE SHOP“ alebo aj ako „my“ v príslušnom gramatickom tvare).   

Na našej Webovej stránke používame súbory cookies, vďaka ktorým môže byť Vaše online prehliadanie jednoduchšie, rýchlejšie a interaktívnejšie. Toto informačné oznámenie popisuje súbory cookies, ktoré sa používajú, a to, ako ich zakázať alebo povoliť. Toto oznámenie by ste si mali prečítať v spojení s Informáciami o spracovaní osobných údajov  dostupnými na tejto Webovej stránke a ktoré tvoria jej neoddeliteľnú časť. 

Čo je to súbor cookie?

Cookies sú malé súbory, ktoré do Vášho počítača, mobilu alebo tabletu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Súbory cookies sa ukladajú do zložky príslušného internetového prehliadača, ktorý pri prezeraní webových stránok používate. Pri opakovanej návšteve týchto webových stránok Váš internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookies vytvoril. Tým je zvyčajne zabezpečovaná správna funkčnosť týchto webových stránok.

Takýmto spôsobom do Vášho zariadenia uložené súbory cookies umožňujú prispôsobiť si prehliadanie Webovej stránky alebo ho jednoducho uľahčiť (napríklad, uložením jazyka, v ktorom si chcete prehliadať webovú stránku, prístupových poverení do vyhradených oblastí alebo produktov, ktoré ste si uložili do košíka). Vďaka súborom cookies je teda možné zbierať vybrané informácie o preferenciách Vášho online prehliadania a ich využitím spríjemniť Vaše užívateľské prehliadanie webovej stránky. 

Ktorý súbor cookie používame? Ako je možné ho povoliť alebo zakázať?

Používame rôzne typy súborov cookies v závislosti od ich funkcií a účelu. Prevádzkovateľ používa súbory cookies na účely:

 • zabezpečenia riadnej funkčnosti tejto Webovej stránky (tzv. Technický súbor cookie) 
 • pre analytické účely a štatistické vyhodnocovanie používania služieb a obsahu webovej stránky v záujme neustáleho zlepšovania nastavenia tejto Webovej stránky (tzv. Analytický súbor cookie)
 • na účely zobrazovania a doručovania reklamy (tzv. Marketingové/ Profilovacie súbory cookies) vo všeobecnosti môžu byť súbory cookies rozdelené do dvoch makro kategórií: Technické súbory cookie (tzv. Povinné cookies) a Profilovacie súbory cookies.

Technický súbor cookie zaručuje optimálne používanie našej Webovej stránky. Tento súbor cookie musíme používať, pretože v prípade jeho absencie by niektoré časti našej Webovej stránky neboli prístupné alebo by sa ťažko používali. Pre činnosť týchto súborov cookies nie je potrebný Váš súhlas, nie je možné ich deaktivovať a právnym základom, ktorý nám umožňuje ich používanie je náš oprávnený záujem na správnom fungovaní našej Webovej stránky.  Technické súbory cookies pomáhajú zistiť:

 • preferencie používateľov týkajúce sa filtrovaných produktov, jazyka, lokality, veku, pohlavia a pod.
 • história prehliadania, čas strávený na webovej lokalite a pod.
 • identifikáciu používateľa v súvislosti so zobrazeným obsahom podľa jeho preferencií

Funkčné súbory cookies, ktoré umožňuje navigáciu podľa série vybraných kritérií (napríklad jazyka) tiež patrí do kategórie technických súborov cookies.


Analytické súbory cookies sa používajú najmä za účelom merania návštevnosti a používania Webovej stránky. Zabezpečujú štatistické informácie zhromaždené v súhrnnej forme týkajúce sa počtu návštevníkov a spôsobu, akým používajú našu Webovú stránku. Analytické súbory cookies pomáhajú zistiť: 

 • technické údaje o type webového prehliadača a adrese IP
 • informácie o čase strávenom na webovej stránke
 • informácie o aktivitách používateľa na webovej stránke (napríklad o príprave nákupného zoznamu, zadaní objednávky, krokoch pri zadávaní objednávky)
 • informácie o reakcii používateľa na propagované produkty

Profilovací súbor cookie sa používa na zhromažďovanie informácií o Vašich zvykoch a preferenciách  pri prehliadaní webovej stránky (napr. uchovanie položiek vložených do košíka atď.): tieto údaje používame na to, aby sme vám mohli ponúknuť prispôsobený obsah a cielenú reklamu. 

Profilovací súbor cookie môže byť náš (tzv. prvá strana), ak ho spravuje priamo spoločnosti GATE SHOP, s.r.o. alebo vlastníctvom tretej strany, t. j. vo vlastníctve našich obchodných partnerov. Ako Prevádzkovateľ použijeme Profilovací súbor cookie za účelom oslovenia Vašej osoby s ponukou našich produktov a služieb po tom, čo opustíte našu Webovú stránku, a to na základe Vášho súhlasu.  Profilovacie súbory cookies napomáhajú: 

 • zaručiť pohodlie používateľov nášho online obchodu
 • kontaktovať sa s prihlásenými odberateľmi newslettra
 • štatisticky vyhodnocovať a posudzovať úspešnosť našich marketingových kampaní

Všetky Profilovacie súbory (prvé a tretie strany) je možné povoliť/zakázať pomocou nášho Nastavenia súborov cookies alebo zmenou nastavení prehliadača, ktorý používate na prehliadanie webu.


Pripomíname vám, že Profilovací súbor cookie, aj keď je označený začiarknutím, bude účinný iba vtedy, ak kliknete na tlačidlo „Súhlasím“ umiestnené na banneri venovanom súborom cookies na našej Webovej stránke. Preto Profilovací súbor cookies zhromažďuje informácie o Vašej navigácii iba na základe vášho výslovného súhlasu.

Zoznam súborov cookies, ktoré používame

Súbor cookie je malý blok údajov (textový súbor), ktoré sa do vášho prehliadača ukladajú na pokyn internetovej lokality, keď ju používateľ navštívi, s cieľom zapamätať si informácie o vás, ako napríklad preferencie jazyka alebo prihlasovacie údaje. Tieto súbory cookie nastavujeme my a nazývajú sa súbory cookie prvej strany. 

Používame aj súbory cookie tretích strán. Ide o súbory cookie z inej domény, ako je doména internetovej lokality, ktorú práve navštevujete, a slúžia na účely našich reklamných a marketingových činností. Konkrétnejšie používame súbory cookie a iné sledovacie technológie na tieto účely:

Analytické súbory cookies

Tieto súbory cookies využívame na analytické účely a štatistické vyhodnocovanie používania služieb a obsahu webovej stránky. Vyžadujú si predchádzajúci súhlas užívateľa.

_gid

gate.shop

Tento súbor cookie nastavuje služba Google Analytics. Ukladá a aktualizuje jedinečnú hodnotu pre každú navštívenú stránku a používa sa na počítanie a sledovanie zobrazení stránky.

_ga


Tento názov súboru cookie je spojený s Google Universal Analytics - čo je významná aktualizácia bežnejšie používanej analytickej služby spoločnosti Google. Tento súbor cookie sa používa na odlíšenie jedinečných používateľov priradením náhodne vygenerovaného čísla ako identifikátora klienta. Je zahrnutá v každej požiadavke na stránku na webe a slúži na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách a kampaniach pre analytické prehľady webových stránok._gat_UA-55594235-1


Toto je súbor cookie typu typu nastavený službou Google Analytics, kde prvok vzoru v názve obsahuje jedinečné identifikačné číslo účtu alebo webovej stránky, ktorej sa týka. Je to variácia súboru _gat, ktorý sa používa na obmedzenie množstva údajov zaznamenaných spoločnosťou Google na webových stránkach s veľkým objemom prevádzky.

Marketingové / Profilovacie súbory cookies 

Tieto súbory cookies sa používajú na prispôsobenie zobrazovaného obsahu a relevantnej reklamy. Vyžadujú si predchádzajúci súhlas užívateľa.

_gcl_au


Tento súbor cookie nastavuje spoločnosť Doubleclick a vykonáva informácie o tom, ako koncový používateľ používa webovú stránku, a o akejkoľvek reklame, ktorú mohol koncový používateľ vidieť pred návštevou uvedenej webovej stránky.test_cookie


Tento súbor cookie nastavuje spoločnosť DoubleClick (ktorú vlastní spoločnosť Google) s cieľom zistiť, či prehliadač návštevníka webu podporuje súbory cookie.IDE


Tento súbor cookie nastavuje spoločnosť Doubleclick a vykonáva informácie o tom, ako koncový používateľ používa webovú stránku, a o akejkoľvek reklame, ktorú mohol koncový používateľ vidieť pred návštevou uvedenej webovej stránky.

Sociálne siete

Máme profily v sociálnych sieťach: Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, (ďalej uvádzané ako „sociálne siete“), v ktorých publikujeme informácie o produktoch našich značiek. Správcovia sociálnych sietí zaznamenávajú Vaše správanie prostredníctvom súborov „cookies“ a ďalších podobných technológií, ako aj pri každej interakcii s našimi profilmi. Úplný rozsah a účely spracúvania osobných údajov v sociálnych sieťach definujú ich správcovia.

Ak navštívite naše profily, získame prístup k všeobecným štatistikám o Vašich záujmoch a k demografickým údajom (ako sú napríklad údaje o veku, pohlaví, regióne) vytvoreným správcami sociálnych sietí. Nesieme plnú zodpovednosť za spravovanie týchto profilov a zverejňovanie obsahu na nich, za informácie zverejnené používateľmi vrátane údajov v súkromných správach a za komunikáciu na lokalitách špecifických sociálnych sietí.

Služby Facebook a Instagram spravuje spoločnosť Meta,  4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland („Facebook“).

Službu YouTube spravuje spoločnosť Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, USA.

Službu Pinterest spravuje spoločnosť Pinterest Inc., 550 Brannan St, San Francisco, USA.

Ak máte konto na lokalite špecifickej sociálnej siete, máme prístup k informáciám nastaveným ako verejné, a to za rovnakých podmienok ako ostatní používatelia lokality. Keď navštívite konkrétny profil, správca sociálnych sietí využíva súbory „cookie“ a ďalšie podobné technológie na monitorovanie vášho správania a aktivít. Informácie sa zhromažďujú napríklad na účely vytvárania štatistík lokalít. Štatistiky obsahujú len anonymizované štatistické údaje o používateľoch, ktorí navštívili daný profil, a nemožno ich priradiť ku konkrétnej osobe. Nemáme prístup k osobným údajom, ktoré sociálne siete využívajú napríklad na prípravu štatistík lokalít.

No na základe štatistík lokalít vytvorených sociálnymi sieťami máme informácie o tom, ako využívate naše profily a ktorá časť publikovaného obsahu je najobľúbenejšia. Na základe týchto informácií zlepšujeme svoje profily tým, že zverejňovaný obsah presnejšie prispôsobujeme Vašim záujmom a preferenciám. Správcovia jednotlivých lokalít sociálnych sietí sú zodpovední za spracúvanie údajov na účely vytvárania štatistík lokalít. Následne sú všetci správcovia povinní informovať vás o všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním osobných údajov na účely vytvárania štatistík lokalít a o možnosti uplatnenia si práva na ochranu osobných údajov, ktoré máte na základe platných zákonov.

Služby ponúkané na lokalitách sociálnych sietí využívame na propagáciu tovaru a služieb, najmä prostredníctvom segmentácie používateľov a aktivít, ktoré nám umožňujú vhodne prispôsobovať ponúkané produkty vašim potrebám (v súlade s pravidlami stanovenými v podmienkach používania týchto lokalít).

Ďalšie informácie o vašich právach na ochranu údajov v súvislosti s vytváraním štatistík lokalít a o možnosti uplatnenia si týchto práv priamo pri interakciách so sociálnymi sieťami nájdete tu:

1. Facebook

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

2. Instagram:

https://help.instagram.com/5195221251078753

3. YouTube:

https://policies.google.com/privacy

4. Pinterest:

https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy

Vyhlásenie o ochrane údajov zo služby Google Analytics

Naše lokality využívajú mechanizmy analýzy webových služieb spoločnosti Google Inc. (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA): Google Analytics, Google Double Click a Google Tag Manager. Google Analytics, Google Double Click a Google Tag Manager využívajú súbory „cookie“ na analyzovanie používania webových lokalít. Informácie zhromaždené prostredníctvom súborov „cookie“ sa prenášajú na servery spoločnosti Google v USA a archivujú sa.

Ak je počas Vašej návštevy našej webovej lokality aktívna funkcia anonymizovania adresy IP, Vaša používateľská adresa IP sa spoločnosti Google poskytne skrátená. Platí to pre členské štáty Európskej únie a ďalšie štáty uvedené v zmluve o Európskom hospodárskom priestore. Kompletná adresa IP sa na server spoločnosti Google v USA odosiela len vo výnimočných prípadoch, kde sa skracuje. Týmto spôsobom je funkcia anonymizovania adresy IP na našej webovej lokalite aktívna.

Na žiadosť operátora webovej lokality využíva spoločnosť Google zozbierané informácie na analýzu prenosu údajov na webovej lokalite a vytváranie správ o používaní webovej lokality a ďalších služieb súvisiacich s používaním webovej lokality. Adresa IP sprostredkovaná vaším prehliadačom v službe Google Analytics sa neuchováva spolu s ďalšími údajmi spoločnosti Google. Službu Google Analytics využívame na analýzu používania našej webovej lokality s cieľom zlepšiť ju a prezentovať na nej atraktívnej produkty našich značiek.

Google Ads

Pri používaní nástrojov služby Google Ads sa môžu Vaše údaje odosielať ďalším partnerom a poskytovateľom služieb spoločnosti GATE. Účel používania služby Google Ads je propagovať produkty našich značiek prostredníctvom reklám Google na externých webových lokalitách. Na základe údajov prijatých z reklamných kampaní dokážeme určiť mieru úspešnosti našich propagačných aktivít. Zobrazujeme len reklamy, ktoré zodpovedajú Vašim módnym preferenciám. Naším cieľom je zlepšovať našu webovú lokalitu, aby pre vás bola atraktívnejšia. Ak našu Webovú stránku navštívite na základe reklamy Google zo služby Google Ads, v počítači sa vám uloží súbor „cookie“, no ten nepovoľuje Vašu úplnú identifikáciu. Zozbierané informácie môžu súvisieť so zobrazovaním špecifických reklám na webových lokalitách, vo vyhľadávacom nástroji Google a od partnerov Google. Ak ste registrovaný používateľ služby Google, spoločnosť Google môže Vašu návštevu našej lokality prepojiť s vaším účtom. Ak nie ste registrovaný používateľ služby Google alebo nie ste prihlásení, spoločnosť Google môže uložiť aj vašu adresu IP.

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese https://policies.google.com/privacy.

Aké je trvanie súborov cookies?

To, ako dlho si získané dáta Prevádzkovateľ ponecháva, závisí vždy na príslušnom type cookies. Platnosť súborov typu session cookies vyprší hneď po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookies, vrátane lokálne prístupných objektov, môžu mať platnosť aj niekoľko mesiacov. V závislosti od trvania súborov cookies rozlišujeme medzi:

Dočasným súborom cookies (alebo jedna relácia): údaje zhromaždené týmto súborom cookies sa uchovávajú na obmedzené obdobie, ktoré zodpovedá trvaniu vašej relácie prehliadania.  Trvalým súborom cookies: má funkciu ukladania údajov (napríklad hesla pre prístup do vyhradených oblastí, a tak sa zabráni tomu, aby sa muselo zadávať pri každej návšteve). Informácie zhromaždené týmto súborom cookies preto zostávajú uložené v zariadení používanom na Vaše prehliadanie aj po zatvorení prehliadača.

Ak chcete zistiť trvanie súboru cookies, musíte vstúpiť do Nastavenia súborov cookies.

Ako kontaktovať prevádzkovateľa údajov a zodpovednú osobu pre dohľad nad ochranou osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov (teda subjektmi, ktoré určujú účely a spôsoby spracúvania osobných údajov) je spoločnosť GATE SHOP, s.r.o., so sídlom Textilná 6037/23, Ružomberok 034 01, IČO: 53 957 393, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 77910/L.

Prevádzkovateľ vymenoval Zodpovednú osobu pre ochranu údajov, ktorú možno kontaktovať na e-mailovej adrese info@gate.shop.

Máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje boli spracovávané nevhodným spôsobom. Príslušným orgánom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov.

Príjemcovia údajov a prenos údajov mimo Európskej únie

Informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookies budú oznámené:

  • zamestnancom spoločností GATE SHOP zodpovedným za správu a monitorovanie Webovej stránky;
  • dodávateľom a konzultantom s výhradou uzavretia zmluvy o vymenovaní sprostredkovateľa údajov alebo spoločného prevádzkovateľa;
  • sprostredkovateľovi, ktorý pre Prevádzkovateľa a jeho účely zaisťuje alebo môže zaisťovať webhostingové služby, správu tejto Webovej stránky, správu CRM systémov Prevádzkovateľa, vkladanie údajov, emailový marketing
  • prijímajúca banka a pod.; 
  • spoločnostiam, ktoré pre Prevádzkovateľa v prípade potreby môžu zaisťovať archiváciu spracovaných osobných údajov a subjekty poskytujúce poradenské služby rôzneho druhu (účtovné, daňové, právne a pod.), a to najmä:
   • Hoffmann Czech Republic, spol. s r.o., so sídlom Jeremenkova 725/90, 140 00 Praha, Česká republika, IČO: 26725789,
   • GATE Poland SP Z O O, so sídlom 11 Listopada 2, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Poľská republika, KRS: 0000544902,
   • GATE, a.s., so sídlom Textilná 6435/23, 034 01 Ružomberok, IČO: 36417742,
   • G-OM Management, a. s., so sídlom Textilná 6435/23, 034 01 Ružomberok, IČO: 54442982;
  • orgánom verejnej moci a subjektom, ktorým zákon udeľuje právo na prístup (napr. policajné zložky);
  • ďalšie osoby, ktoré poskytujú služby pre Prevádzkovateľa a spracúvajú osobné údaje v jeho mene na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

  V niektorých prípadoch by sa údaje mohli preniesť aj mimo Európskej únie do krajín, ktoré prijali úroveň ochrany údajov podobnú európskej (a teda sú príjemcami rozhodnutí o primeranosti) alebo s výhradou ustanovenia Štandardných zmluvných doložiek prijatých Európskou komisiou rozhodnutím 2021/914 a zameraných na podriadenie prevodu primeraným zárukám ochrany.

  Aké sú Vaše práva?

  Práva, ktoré vám zákon v súvislosti s vašimi osobnými údajmi zaručuje, si môžete uplatniť poslaním e-mailu na adresu info@gate.shop. Na Vašu žiadosť odpovieme čo najskôr a v každom prípade najneskôr do 30 dní od prijatia vašej správy. V niektorých prípadoch vás môžeme požiadať o kópiu identifikačného dokladu, ak bude v súvislosti s vašou žiadosťou potrebné overiť vašu totožnosť.

  Právo na prístup

  Máte právo vedieť, či prebieha spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a ak sa to potvrdí, máte právo získať kópiu týchto údajov a byť informovaný o pôvode údajov; kategóriách spracúvaných osobných údajov; príjemcov údajov; účeloch spracovania; existencii automatizovaného rozhodovacieho procesu, vrátane profilovania; období uchovávania údajov; právach ustanovených nariadením EÚ 2016/679.

  Právo na opravu

  Máte právo na opravu údajov, ktoré o vás vlastníme, alebo na integráciu údajov, ktoré sú neúplné. Pripomíname, že keď oznámite svoje údaje, aby ste mohli využívať naše služby, ručíte za ich pravdivosť a presnosť. Pomôžte nám zabezpečiť, aby Vaše údaje boli vždy presné, tak, že akékoľvek aktualizácie oznámite na adresu info@gate.shop

  Právo na vymazanie

  Máte právo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené, alebo ak už nie sme oprávnení ich spracúvať.

  Právo na obmedzenie spracovania

  Máte právo získať obmedzenie spracovania v nasledujúcich prípadoch:

  a) spochybnili ste presnosť svojich osobných údajov. Môžete požiadať o obmedzenie spracovania na obdobie, počas ktorého budeme overovať správnosť vašich údajov;

  b)  nie sme oprávnení spracúvať Vaše údaje a namiesto ich vymazania nás môžete požiadať o obmedzenie ich použitia;

  c)  ak údaje, ktoré vlastníme - aj keď už pre nás nie sú potrebné na účely spracúvania, na ktoré boli zhromaždené – sú potrebné na to, aby ste zistili, uplatnili alebo obhajovali svoje právo na súde;

  d)  vzniesli ste námietku proti spracovaniu na základe nášho oprávneného záujmu. Kým sa overí, či prevažujú naše oprávnené dôvody vo vzťahu k tým, ktoré vás označujú ako zainteresovanú stranu, môžete nás požiadať o obmedzenie spracovania.

  Právo odvolať súhlas

  Svoj súhlas v súvislosti so všetkými spracovaniami, ktoré sú na ňom založené, môžete odvolať prístupom na Nastavenia súborov cookies.

  Právo na prenosnosť údajov

  V prípade že Vaše údaje spracúvame na základe vášho súhlasu alebo pri plnení zmluvy, alebo ich spracúvame automatizovanými prostriedkami, môžete uplatniť právo na prenosnosť údajov. Potom budete môcť získať osobné údaje, ktoré ste nám oznámili, v štruktúrovanom formáte, bežne používanom a čitateľnom automatickým zariadením. Môžete nás tiež požiadať o priamy prenos vašich údajov inej spoločnosti, pokiaľ to je technicky možné.

  Právo na námietku

  Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane profilovania. Zároveň vás informujeme, že ak sa domnievate, že spracovanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, prebieha v rozpore s ustanoveniami nariadenia EÚ 2016/679, máte právo vzniesť sťažnosť príslušnému dozornému údaju na ochranu údajov.

  Vyhradzujeme si právo pravidelne aktualizovať obsah tejto stránky. 

  Preto vás vyzývame, aby ste si toto informačné oznámenie pravidelne prezerali, aby ste mali prehľad o všetkých zmenách, ktoré nastali po vašej poslednej konzultácii.

  Tieto zásady používania súborov cookies nadobúdajú účinnosť dňa 6.3.2023

  Nastavenia súborov cookie