Spôsob zabezpečenia zberu odpadov z obalov a neobalových výrobkov