Zásady používání souborů cookie

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Tuto webovou stránku https://gate.shop/sk (dále jen jako „Webová stránka“) vlastní a provozuje společnost GATE SHOP, s.r.o., se sídlem Textilní 6037/23, Ružomberok 034 01, IČO: 53 957 393, která je zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, Oddíl: Sro, vložka č.: 77910/L (dále jen jako „Provozovatel“ nebo také jako „společnost „GATE SHOP“ nebo i jako „my“ v příslušném gramatickém tvaru).

Na naší webové stránce používáme soubory cookies, díky kterým může být Vaše online prohlížení jednodušší, rychlejší a interaktivnější. Toto informační sdělení popisuje soubory cookies, které se používají, a to, jak je zakázat nebo povolit. Toto oznámení byste si měli přečíst ve spojení seZásadami ochrany osobních údajů dostupnými na této Webové stránce a které tvoří její nedílnou část.

Co je soubor cookie?

Cookies jsou malé soubory, které do Vašeho počítače, mobilu nebo tabletu posílají a ukládají webové stránky, které navštěvujete. Soubory cookies se ukládají do složky příslušného internetového prohlížeče, který při prohlížení webových stránek používáte. Při opakované návštěvě těchto webových stránek Váš internetový prohlížeč znovu načte uložené soubory cookies a odešle je zpět webové stránce nebo prvku, který původní soubor cookies vytvořil. Tím je obvykle zajišťována správná funkčnost těchto webových stránek.

Tímto způsobem do Vašeho zařízení uložené soubory cookies umožňují přizpůsobit si prohlížení Webové stránky nebo jej jednoduše usnadnit (například uložením jazyka, ve kterém si chcete prohlížet webovou stránku, přístupových pověření do vyhrazených oblastí nebo produktů, které jste si uložili do košíku). Díky souborům cookies je tedy možné sbírat vybrané informace o preferencích vašeho online prohlížení a jejich využitím zpříjemnit vaše uživatelské prohlížení webové stránky.

Který soubor cookie používáme? Jak jej lze povolit nebo zakázat?

Používáme různé typy souborů cookies v závislosti na jejich funkcích a účelu. Provozovatel používá soubory cookies pro účely:

 • zabezpečení řádné funkčnosti této Webové stránky (tzv. technický soubor cookie)
 • pro analytické účely a statistické vyhodnocování používání služeb a obsahu webové stránky v zájmu neustálého zlepšování nastavení této Webové stránky (tzv. analytický soubor cookie)
 • pro účely zobrazování a doručování reklamy – v tom také spočívá právní zájem Provozovatele těchto stránek, který je právním základem zpracování cookies.

Obecně mohou být soubory cookies rozděleny do dvou makro kategorií: Technické soubory cookie (tzv. essential cookies) a Profilovací soubory cookies.

Technický soubor cookie zaručuje optimální používání naší webové stránky. Tento soubor cookie musíme používat, protože v případě jeho absence by některé části naší webové stránky nebyly přístupné nebo by se obtížně používaly. Pro činnost těchto souborů cookies není nutný Váš souhlas, není možné je deaktivovat a právním základem, který nám umožňuje jejich používání je náš oprávněný zájem na správném fungování naší Webové stránky. Technické soubory cookies pomáhají zjistit:

 • preference uživatelů týkající se filtrovaných produktů, jazyka, lokality, věku, pohlaví a pod.
 • historie prohlížení, čas strávený na webové stránce a pod.
 • identifikaci uživatele v souvislosti se zobrazeným obsahem podle jeho preferencí

Funkční soubory cookies, které umožňují navigaci podle série vybraných kritérií (například jazyka) také patří do kategorie technických souborů cookies.


Analytické soubory cookies se používají zejména za účelem měření návštěvnosti a používání Webové stránky, a to na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá v neustálém zlepšování Webové stránky. Zajišťují statistické informace shromážděné v souhrnné formě týkající se počtu návštěvníků a způsobu, jakým používají naši Webovou stránku. Pokud se informace neshromažďují v souhrnné formě a místo toho budou obsahovat identifikační údaje (například IP adresu používanou vaším zařízením), takové soubory cookies používané ke shromažďování těchto dodatečných údajů budou kvalifikovány jako profilovací soubory cookies, které budou aktivní až po odeslání Vašeho souhlasu. Analytické soubory cookies pomáhají zjistit:

 • technické údaje o typu webového prohlížeče a adrese IP
 • informace o čase stráveném na webové stránce
 • informace o aktivitách uživatele na webové stránce (například o přípravě nákupního seznamu, zadání objednávky, krocích při zadávání objednávky)
 • informace o reakci uživatele na propagované produkty

Profilovací soubor cookie se používá ke shromažďování informací o vašich zvycích a preferencích při prohlížení webové stránky (např. uchování položek vložených do košíku atd.): tyto údaje používáme k tomu, abychom vám mohli nabídnout přizpůsobený obsah a cílenou reklamu.

Profilovací soubor cookie může být náš (tzv. první strana), pokud jej spravuje přímo společnosti GATE SHOP, s.r.o. nebo vlastnictvím třetí strany, tzn. j. ve vlastnictví našich obchodních partnerů. Jako Provozovatel použijeme Profilovací soubor cookie za účelem oslovení Vaší osoby s nabídkou našich produktů a služeb poté, co opustíte naši Webovou stránku, a to na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá v prodeji produktů a služeb, o které jste projevili zájem při návštěvě naší Webové stránky. Profilovací soubory cookies napomáhají:

 • zaručit pohodlí uživatelů našeho online obchodu
 • kontaktovat se s přihlášenými odběrateli newsletteru
 • statisticky vyhodnocovat a posuzovat úspěšnost našich marketingových kampaní

Všechny profilovací soubory (první a třetí strany) lze povolit/zakázat pomocí našehoNastavení souborů cookies nebo změnou nastavení prohlížeče, který používáte pro prohlížení webu.


Připomínáme vám, že profilovací soubor cookie, i když je označen zaškrtnutím, bude účinný pouze tehdy, pokud kliknete na tlačítko „Souhlasím“ umístěné na banneru věnovaném souborem cookies na naší Webové stránce. Proto profilovací soubor cookies shromažďuje informace o Vaší navigaci pouze na základě vašeho výslovného souhlasu.

Seznam souborů cookies, které používáme

Soubor cookie je malý blok dat (textový soubor), který se do vašeho prohlížeče ukládá na pokyn internetového webu, když jej uživatel navštíví, s cílem zapamatovat si informace o vás, jako například preference jazyka nebo přihlašovací údaje. Tyto soubory cookie nastavujeme my a nazývají se soubory cookie první strany.

Používáme také soubory cookie třetích stran. Jedná se o soubory cookie z jiné domény, než je doména webu, kterou právě navštěvujete, a slouží pro účely našich reklamních a marketingových činností. Konkrétněji používáme soubory cookie a jiné sledovací technologie pro tyto účely:

Technické/analytické cookies

Tyto cookies jsou nezbytné pro správné fungování a používání naší webové stránky. Nevyžadují předchozí souhlas uživatele.

_gid

brána.obchod

Tento soubor cookie nastavuje služba Google Analytics. Ukládá a aktualizuje jedinečnou hodnotu pro každou navštívenou stránku a používá se pro počítání a sledování zobrazení stránky.

_ga


Tento název souboru cookie je spojen s Google Universal Analytics – což je významná aktualizace běžněji používané analytické služby společnosti Google. Tento soubor cookie se používá k odlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru klienta. Je zahrnuta v každém požadavku na stránku na webu a slouží k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích a kampaních pro analytické přehledy webových stránek._gat_UA-55594235-1


Toto je soubor cookie typu typu nastavený službou Google Analytics, kde prvek vzoru v názvu obsahuje jedinečné identifikační číslo účtu nebo webové stránky, které se týká. Je to variace souboru _gat, který se používá k omezení množství dat zaznamenaných společností Google na webových stránkách s velkým objemem provozu.

Profilovací soubory cookie

Tyto cookies se používají pro přizpůsobení zobrazovaného obsahu a relevantní reklamy. Vyžadují předchozí souhlas uživatele.

_gcl_au


Tento soubor cookie nastavuje společnost Doubleclick a provádí informace o tom, jak koncový uživatel používá webovou stránku, a o jakékoli reklamě, kterou mohl koncový uživatel vidět před návštěvou uvedené webové stránky.testovací_cookie


Tento soubor cookie nastavuje společnost DoubleClick (kterou vlastní společnost Google) s cílem zjistit, zda prohlížeč návštěvníka webu podporuje soubory cookie.IDE


Tento soubor cookie nastavuje společnost Doubleclick a provádí informace o tom, jak koncový uživatel používá webovou stránku, a o jakékoli reklamě, kterou mohl koncový uživatel vidět před návštěvou uvedené webové stránky.

Sociální sítě

Máme profily v sociálních sítích: Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, (dále uváděné jako „sociální sítě“), ve kterých publikujeme informace o produktech našich značek. Správci sociálních sítí zaznamenávají Vaše chování prostřednictvím souborů „cookies“ a dalších podobných technologií, jakož i při každé interakci s našimi profily. Úplný rozsah a účely zpracování osobních údajů v sociálních sítích definují jejich správci.

Pokud navštívíte naše profily, získáme přístup k obecným statistikám o Vašich zájmech ak demografickým údajům (jako jsou například údaje o věku, pohlaví, regionu) vytvořeným správci sociálních sítí. Neseme plnou odpovědnost za správu těchto profilů a zveřejňování obsahu na nich, za informace zveřejněné uživateli včetně údajů v soukromých zprávách a za komunikaci na lokalitách specifických sociálních sítí.

Služby Facebook a Instagram spravuje společnost Meta, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland („Facebook“).

Službu YouTube spravuje společnost Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, USA.

Službu Pinterest spravuje společnost Pinterest Inc., 550 Brannan St, San Francisco, USA.

Máte-li účet na webu specifické sociální sítě, máme přístup k informacím nastaveným jako veřejné, a to za stejných podmínek jako ostatní uživatelé webu. Když navštívíte konkrétní profil, správce sociálních sítí využívá soubory „cookie“ a další podobné technologie ke sledování vašeho chování a aktivit. Informace se shromažďují například pro účely vytváření statistik lokalit. Statistiky obsahují pouze anonymizované statistické údaje o uživatelích, kteří navštívili daný profil, a nelze je přiřadit ke konkrétní osobě. Nemáme přístup k osobním údajům, které sociální sítě využívají například k přípravě statistik lokalit.

Ale na základě statistik lokalit vytvořených sociálními sítěmi máme informace o tom, jak využíváte naše profily a která část publikovaného obsahu je nejoblíbenější. Na základě těchto informací zlepšujeme své profily tím, že zveřejňovaný obsah přesněji přizpůsobujeme Vašim zájmům a preferencím. Správci jednotlivých lokalit sociálních sítí jsou zodpovědní za zpracování údajů za účelem vytváření statistik lokalit. Následně jsou všichni správci povinni informovat vás o všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů za účelem vytváření statistik lokalit ao možnosti uplatnění si práva na ochranu osobních údajů, které máte na základě platných zákonů.

Služby nabízené na lokalitách sociálních sítí využíváme k propagaci zboží a služeb, zejména prostřednictvím segmentace uživatelů a aktivit, které nám umožňují vhodně přizpůsobovat nabízené produkty vašim potřebám (v souladu s pravidly stanovenými v podmínkách používání těchto lokalit).

Další informace o vašich právech na ochranu údajů v souvislosti s vytvářením statistik lokalit ao možnosti uplatnění si těchto práv přímo při interakcích se sociálními sítěmi naleznete zde:

1. Facebook

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

2. Instagram:

https://help.instagram.com/5195221251078753

3. YouTube:

https://policies.google.com/privacy

4. Pinterest:

https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy

Prohlášení o ochraně dat ze služby Google Analytics

Naše stránky využívají mechanismy analýzy webových služeb společnosti Google Inc. (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA): Google Analytics, Google Double Click a Google Tag Manager. Google Analytics, Google Double Click a Google Tag Manager využívají soubory „cookie“ k analyzování používání webových lokalit. Informace shromážděné prostřednictvím souborů „cookie“ se přenášejí na servery společnosti Google v USA a archivují se.

Pokud je během vaší návštěvy našich webových stránek aktivní funkce anonymizace adresy IP, vaše uživatelská adresa IP bude společnosti Google poskytnuta zkrácena. Platí to pro členské státy Evropské unie a další státy uvedené ve smlouvě o Evropském hospodářském prostoru. Kompletní adresa IP se na server společnosti Google v USA odesílá pouze ve výjimečných případech, kde se zkracuje. Tímto způsobem je funkce anonymizace adresy IP na našich webových stránkách aktivní.

Na žádost operátora webu využívá společnost Google shromážděné informace k analýze přenosu dat na webu a vytváření zpráv o používání webu a dalších služeb souvisejících s používáním webu. Adresa IP zprostředkovaná vaším prohlížečem ve službě Google Analytics se neuchovává spolu s dalšími údaji společnosti Google. Službu Google Analytics využíváme k analýze používání naší webové stránky s cílem zlepšit ji a prezentovat na ní atraktivní produkty našich značek.

Google Ads

Při používání nástrojů služby Google Ads se mohou Vaše údaje odesílat dalším partnerům a poskytovatelům služeb společnosti GATE. Účel používání služby Google Ads je propagovat produkty našich značek prostřednictvím reklam Google na externích webových stránkách. Na základě údajů přijatých z reklamních kampaní dokážeme určit míru úspěšnosti našich propagačních aktivit. Zobrazujeme pouze reklamy, které odpovídají vašim módním preferencím. Naším cílem je zlepšovat naši webovou stránku, aby pro vás byla atraktivnější. Pokud naši Webovou stránku navštívíte na základě reklamy Google ze služby Google Ads, v počítači se vám uloží soubor „cookie“, ale ten nepovoluje Vaši úplnou identifikaci. Shromážděné informace mohou souviset se zobrazováním specifických reklam na webových stránkách, ve vyhledávacím nástroji Google a od partnerů Google. Pokud jste registrovaný uživatel služby Google, společnost Google může Vaši návštěvu naší stránky propojit s vaším účtem. Pokud nejste registrovaným uživatelem služby Google nebo nejste přihlášeni, společnost Google může také uložit vaši adresu IP.

Další informace o zásadě ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adresehttps://policies.google.com/privacy.

Jaká je doba trvání souborů cookies?

To, jak dlouho si získaná data Provozovatel ponechává, závisí vždy na příslušném typu cookies. Platnost souborů typu session cookies vyprší hned po zavření internetového prohlížeče. Trvalé soubory cookies, včetně místně přístupných objektů, mohou mít platnost i několik měsíců. V závislosti na době trvání souborů cookies rozlišujeme mezi:

Dočasným souborem cookies (nebo jedna relace): údaje shromážděné tímto souborem cookies se uchovávají na omezenou dobu, která odpovídá trvání vaší relace procházení. Trvalým souborem cookies: má funkci ukládání dat (například hesla pro přístup do vyhrazených oblastí, a tak se zabrání tomu, aby se muselo zadávat při každé návštěvě). Informace shromážděné tímto souborem cookies proto zůstávají uloženy v zařízení používaném pro Vaše prohlížení i po zavření prohlížeče.

Chcete-li zjistit trvání souboru cookies, musíte vstoupit doNastavení souborů cookies.

Jak kontaktovat správce údajů a inspektora ochrany údajů?

Provozovatelem osobních údajů (tedy subjekty, které určují účely a způsoby zpracování osobních údajů) je společnost GATE SHOP, s.r.o., se sídlem Textilní 6037/23, Ružomberok 034 01, IČO: 53 957 393, zapsaná v Obchod Oddíl: Sro, vložka č.1 77910/L.

Provozovatel jmenoval Odpovědnou osobu pro ochranu údajů, kterého lze kontaktovat na e-mailové adreseinfo@gate.shop.

Příjemci údajů a přenos dat mimo Evropskou unii

Informace shromážděné prostřednictvím souborů cookies budou sděleny:

 • subjektům patřícím do sítě společností GATE jako mateřské, dceřiné nebo jinak propojené subjekty, a to zejména společnosti:
 • zaměstnancům společností GATE SHOP zodpovědným za správu a monitorování Webové stránky
 • dodavatelům a konzultantům s výhradou uzavření smlouvy o jmenování zprostředkovatele údajů nebo společného provozovatele
 • zprostředkovateli, který pro Provozovatele a jeho účely zajišťuje nebo může zajišťovat webhostingové služby, správu této Webové stránky, správu CRM systémů Provozovatele, vkládání údajů, emailový marketing
 • přijímající banka apod.;
 • společnostem Hoffmann Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Jeremenkova 725/90, 140 00 Praha, Česká republika, IČO: 26725789
 • GATE Poland SP Z O O, se sídlem 11 Listopada 2, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Polská republika, KRS: 0000544902, které pro Provozovatele v případě potřeby mohou zajišťovat archivaci zpracovaných osobních údajů; subjekty poskytující poradenské služby různého druhu (účetní, daňové, právní apod.)
 • orgánům veřejné moci a subjektům, kterým zákon uděluje právo na přístup (např. policejní složky)
 • další osoby, které poskytují služby pro Provozovatele a zpracovávají osobní údaje jeho jménem na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

V některých případech by údaje mohly být přeneseny i mimo Evropskou unii do zemí, které přijaly úroveň ochrany údajů podobnou evropské (a tedy jsou příjemci rozhodnutí o přiměřenosti) nebo s výhradou ustanovení Standardních smluvních doložek přijatých Evropskou komisí rozhodnutím 2021/914 a zaměřených na podřízení převodu přiměřeným zárukám ochrany.

Jaká jsou vaše práva?

Práva, která vám zákon v souvislosti s vašimi osobními údaji zaručuje, si můžete uplatnit posláním e-mailu na adresuinfo@gate.shop. Na Vaši žádost odpovíme co nejdříve a v každém případě nejpozději do 30 dnů od přijetí vaší zprávy. V některých případech vás můžeme požádat o kopii identifikačního dokladu, pokud bude v souvislosti s vaší žádostí nutné ověřit vaši totožnost.

Právo na přístup

Máte právo vědět, zda probíhá zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a pokud se to potvrdí, máte právo získat kopii těchto údajů a být informován o původu údajů; kategoriích zpracovávaných osobních údajů; příjemce dat; účelech zpracování; existenci automatizovaného rozhodovacího procesu, včetně profilování; období uchovávání údajů; právech stanovených nařízením EU 2016/679.

Právo na opravu

Máte právo na opravu údajů, které o vás vlastníme, nebo na integraci dat, která jsou neúplná. Připomínáme, že když sdělíte své údaje, abyste mohli využívat naše služby, ručíte za jejich pravdivost a přesnost. Pomozte nám zajistit, aby Vaše údaje byly vždy přesné, tak, že jakékoli aktualizace sdělíte na adresuinfo@gate.shop

Právo na vymazání

Máte právo požádat o vymazání vašich osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny, nebo pokud již nejsme oprávněni je zpracovávat.

Právo na omezení zpracování

Máte právo získat omezení zpracování v následujících případech:

a) zpochybnili jste přesnost svých osobních údajů. Můžete požádat o omezení zpracování na dobu, po kterou budeme ověřovat správnost vašich údajů;

b) nejsme oprávněni zpracovávat Vaše údaje a namísto jejich vymazání nás můžete požádat o omezení jejich použití;

c) pokud údaje, které vlastníme – i když již pro nás nejsou potřebné pro účely zpracování, pro které byly shromážděny – jsou potřebné k tomu, abyste zjistili, uplatnili nebo obhajovali své právo u soudu;

d) vznesli jste námitku proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu. Než se ověří, zda převažují naše oprávněné důvody ve vztahu k těm, které vás označují jako zúčastněnou stranu, můžete nás požádat o omezení zpracování.

Právo odvolat souhlas

Svůj souhlas v souvislosti se všemi zpracováními, které jsou na něm založeny, můžete odvolat přístupem naNastavení souborů cookies.

Právo na přenosnost dat

V případě, že Vaše údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, nebo je zpracováváme automatizovanými prostředky, můžete uplatnit právo na přenosnost údajů. Potom budete moci získat osobní údaje, které jste nám sdělili, ve strukturovaném formátu, běžně používaném a čitelném automatickým zařízením. Můžete nás také požádat o přímý přenos vašich údajů jiné společnosti, pokud je to technicky možné.

Právo na námitku

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu, včetně profilování. Zároveň vás informujeme, že pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, probíhá v rozporu s ustanoveními nařízení EU 2016/679, máte právo vznést stížnost příslušnému dozorovému údaji na ochranu údajů.

Vyhrazujeme si právo pravidelně aktualizovat obsah této stránky.

Proto vás vyzýváme, abyste si toto informační sdělení pravidelně prohlíželi, abyste měli přehled o všech změnách, které nastaly po vaší poslední konzultaci.

Tyto zásady zpracování souborů cookies nabývají účinnosti dne 6.3.2023Zásady používání souborů cookie