Nič neuľahčí výber vhodného darčeka tak, ako voľba darčekovej karty Vašej obľúbenej značky. Potešte svoju rodinu alebo známych, alebo dajte ostatným vedieť, že by ste si kartu priali Vy.

 INFORMÁCIE O DARČEKOVÝCH KARTÁCH

-  Darčekové karty sú dostupné na našich predajniach GATE na Slovensku

-  Kartu je možné nabiť v ľubovoľnej hodnote od 5 do 100 EUR

-  Kartou je možné zaplatiť za celý nákup alebo jeho časť na predajniach GATE. Darčekovú kartu nie je možné využiť v internetovom obchode gate.shop

-  Darčekovú kartu je možné použiť viacnásobne

-  Suma nákupu bude odpočítaná z karty a informácia o zvyšnom kredite bude dostupná pri pokladniach na predajniach GATE na Slovensku

-  Karta nie je dobíjateľná. V prípade, že kredit na karte klesne pod 1 EUR, bude tento zostatok vyplatený v hotovosti

-  Darčeková karta slúži ako náhrada hotovosti, preto ju dobre uschovajte

 PODMIENKY POUŽÍVANIA

Darčekovou kartou GATE je možné zaplatiť za tovar na všetkých predajniach GATE na Slovensku. Kredit sa neúročí a nevypláca v hotovosti. Platnosť karty je 2 roky od jej aktivácie. Karta sa aktivuje jednorazovým nákupom a nabitím na želanú hodnotu. Karta nie je dobíjateľná. Po uplynutí stanovenej lehoty karta stráca svoju platnosť bez ďalšieho oznamu. Karta s nulovým kreditom stráca svoju platnosť okamžite. GATE nenesie zodpovednosť za stratu, krádež, poškodenie alebo neoprávnené použitie karty. Práva spojené s darčekovou kartou si môže uplatňovať iba aktuálny držiteľ darčekovej karty. Darčeková karta sa nenahrádza a neblokuje. V prípade straty darčekovej karty strácate možnosť využiť kredit karty na nákup v GATE. Táto karta platí iba na Slovensku. GATE si vyhradzuje právo meniť tieto obchodné podmienky.

V prípade otázok ohľadne darčekových kariet sa môžete obrátiť na náš zákaznícky servis na info.sk@gate.shop alebo na našich zamestnancov na predajniach GATE na Slovensku.

COVID-19 A PLATNOSŤ DARČEKOVÝCH KARIET

Vaše darčekové karty nestratia platnosť a o peniaze na nich neprídete. V súvislosti s dočasným zatvorením našich predajní na Slovensku a v Čechách kvôli protipandemickým opatreniam  sme všetkým našim zákazníkom predĺžili platnosť darčekových kariet o 3 mesiace.